ปราสาทฮิเมจิก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม (เครดิตรูปภาพ: Manish Prabhune)

ปราสาทฮิเมจิ

ความงามแห่งสถาปัตยกรรม

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji) หนึ่งในปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของญี่ปุ่น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างบูรณะซ่อมแซม (**เสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2015) อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมสามารถชมกระบวนการบูรณะปราสาทสามชั้นแห่งนี้ได้จากจุดชมวิว และสามารถเข้าชมบริเวณรอบๆ ปราสาท และป้อมปราการ รูปภาพเหล่านี้เป็นรูปที่ถ่ายก่อนการบูรณะจะเริ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Himeji Castle

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...