คิริโคะ (Kiriko) จะมีการติดไฟอยู่ภายใน ส่วสภายนอกตกแต่งด้วยตัวอักษรประดิษฐ์ (เครดิตรูปภาพ: Alena Eckelmann)

เทศกาล Kiriko ที่โนะโตะ

หากเทศกาล Nebuta คู่กับ Aomori เทศกาล Kiriko ก็เคียงคู่กับ Noto

คิริโคะ (Kiriko) จะมีการติดไฟอยู่ภายใน ส่วสภายนอกตกแต่งด้วยตัวอักษรประดิษฐ์ (เครดิตรูปภาพ: Alena Eckelmann)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

คิริโคะ (Kiriko) คือโคมไฟขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นในช่วงเทศกาลฤดูร้อนในคาบสมุทธโนะโตะ (Noto) ซึ่งกล่าวกันว่าจะมีจำนวน 800 ถึง 900 อันในโนะโตะ โดยปรกติแล้วคิริโคะ จะตั้งอยู่กับมิโคะชิ (Mikoshi)หรือศาลเจ้าเคลื่อนที่ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จะมีการจัดงานเทศกาลคิริโคะถึง 180 งานทั่วคาบสมุทธโนะโตะ เฉพาะที่เมืองวะจิมะ (Wajima) ก็มีการจัดเทศกาลคิริโคะถึง 30 งานด้วยกัน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...