ทาเข้า (เครดิตรูปภาพ: Josef Diermair)

พิพิธภัณฑ์ Nihon Minka-en ในคะวะสะกิ

สวรรค์ของคนชอบบ้านญี่ปุ่นโบราณ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

หากคุณเบื่อชมอาคารสมัยใหม่เป็นล้านๆ อาคารทั้งภายในและนอกกรุงโตเกียว ขึ้นไปบนหอคอยโตเกียว สกายทรี เพื่อชมวิวเหนือเมือง และตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะได้ชมอาคารและบ้านแบบเก่า แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเจอแต่อาคารเหล็ก คอนกรีต สมัยใหม่ มันอาจจะถึงเวลาแล้วสำหรับไปชมพิพิธภัณฑ์ Nihon Minka-en พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณกลางแจ้งในคะวะสะกิ สถานที่อันเงียบสงบแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับผู้คนที่เสาะหาบ้านไม้ญี่ปุ่นโบราณตั้งแต่บ้านเอะมุไค (Emukai) จากจังหวัดโทะยะมะ (ปลายศตวรรคที่ 17), บ้านยะมะชิตะ (Yamashita) จากจังหวัดกิฟุ (ต้นศตวรรษที่ 19) หรือกังหันน้ำจากจังหวัดนะกะโนะ (กลางศตวรรษที่ 19)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nihon Minkaen

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...