เมื่อคุณเดินผ่านประตูหลักของวัดเซนนิว-จิ คุณจะต้องตกตลึงกับภาพเบื้องหน้าที่แสนจะงดงาม (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

ชมความงามของวัดเซนนิว-จิ เกียวโต

สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับความงามของธรรมชาติ

เมื่อคุณเดินผ่านประตูหลักของวัดเซนนิว-จิ คุณจะต้องตกตลึงกับภาพเบื้องหน้าที่แสนจะงดงาม (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดวัดเซนนิว-จิ (Sennyū-ji) เป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1219 ชื่อของวัดมาจากชื่อบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ในบริเวณวัด บ่อน้ำพุร้อนเซ็นยุ-จิ ต่อมาวัดเซ็นยุ-จิได้รับราชูปถัมภ์จากองค์จักรพรรดิแห่งเกียวโต จึงมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่า มิเดะระ (Midera) ซึ่งแปลว่า "พระวิหารของพระราชวงศ์" ภายในบริเวณวัดมีหลุมฝังศพของจักรพรรดิในอดีตและเชื้อพระวงศ์อยู่หลายพระองค์

เมื่อคุณเดินผ่านประตูหลักของวัด คุณจะต้องตกตลึงกับภาพเบื้องหน้าที่แสนจะงดงาม ถนนกรวดที่ลาดลงเนิน ขนาบด้วยกำแพงหินเตี้ยๆ ที่กลายเป็นสีเขียวเพราะต้นมอสขึ้นเรียงแน่นติดกัน ดูคล้ายๆ กับพรมสีเขียว บนกำแพงก็มีต้นไม้แน่นขนัด เหมือนพากันเรียงแถวต้อนรับแขกผู้มาเยือน สุดปลายของถนนกรวดมีอาคาร พระวิหารหลังใหญ่ และทิวเขาทอดยาวเป็นฉากหลัง

อาคาร พระวิหารหรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า บุซึตเด็น (Butsuden) อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในเป็นที่ประดิษฐานของจิตรกรรม เนะฮัน-ซุ (Nehan-zu) ภาพวาดของวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตรกรรมเนะฮัน-ซุของวัดเซนนิว-จิ เป็นจิตรกรรมเนะฮัน-ซุที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กว้าง 7.3 เมตร ยาว 15.1 เมตร ซึ่งเปิดให้เข้าชมภายในเดือนมีนาคมเท่านั้น (ปี 2015) และไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป

ภายในบริเวณวัดมีอาคารและสถานที่ที่งดงามให้ชมอยู่หลายแห่งเช่น อาคารชะริเด็น (Shariden) เป็นที่เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้า สุสานแห่งภูเขาซึตคิโนะวะ (Tsukinowa) สุสานที่ฝังพระศพของจักรพรรดิญี่ปุ่นหลายพระองค์ และอาคาร เระอิเมะอิ (Reimei) ที่มีสวนโกะซะโชะ (Gozasho Garden) เป็นสวนเซ็นที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง เป็นที่ชมสีสันสดใสของใบไม้ที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกียวโต

วัดเซนนิว-จิเปิดตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจนถึง 4.30 นาฬิกา ค่าเข้าชม 600 เยน และหากคุณต้องการชมอาคาร เระอิเมะอิ (Reimei) และสวนโกะซะโชะ (Gozasho Garden) ก็จะต้องเสียค่าเข้าชมเพิ่มอีก 300 เยน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...