สนญี่ปุ่นและหลังคากระเบื้องที่วัดเมียวชิน-จิ เกียวโต (เครดิตรูปภาพ: Larry Knipfing)

วัดเมียวชิน-จิและบริเวณวัด - 1

เดินชมวัดต่างๆ ในต้นฤดูใบไม้ผลิ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

อาณาเขตวัดเมียวชิน-จิ เป็นสถานที่ชื่นชอบของผมในเมืองเกียวโต เนื่องจากผมจะไม่มีวันรู้เลยว่าแต่ละครั้งที่แวะไป ผมจะพบกับอะไรดีบ้าง ทำไมนะหรือ เพราะว่าอาณาเขตวัดแห่งนี้ (ซึ่งรู้สึกว่าเก่าแก่มากๆ) เป็นที่ตั้งของวัดแห่งโรงเรียนรินไซของศาสนาพุทธนิกายเซนถึง 46 วัด และทุกวัดก็ยังเปิดทำการอยู่ แต่ไม่ทุกวัดที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม ดังนั้นแต่ละครั้งที่คุณแวะไป บางวัดอาจจะเปิดให้เข้าชม แต่บางวัดก็ไม่เปิดให้ชม และนี่เองคือสิ่งที่น่าสนใจ ภาพในชุดนี้เป็นการแวะชมในต้นเดือนพฤษภาคม

ภาพชุดนี้: [1] Walking around the complex [2] Daiho-in Garden [3] Keishun-in Garden [4]Exotic beauty of Kin-gyu-in [5] The rewards of a leisurely stroll

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Myoshinji Temple

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...