ประตูโทริก่อนถึงศาลเจ้าคินปุ ประตูนี้เป็นหนึ่งในสี่ประตูในระหว่างทางขึ้นภูเขาซานโจะ (เครดิตรูปภาพ: Alena Eckelmann)

ฤดูหนาวในโยะชิโนะยะมะ

เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเงียบสงบและงดงามของทัศนียภาพที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

โยชิโนะยะมะในฤดูหนาวไม่ค่อยจะมีคนเข้าชมมากนัก แต่ถ้าคุณเป็นคนรักธรรมชาติ, วัดและศาลเจ้า, การเดินเล่นออกกำลังกาย และทานอาหารแล้ว คุณจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ที่นี่ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

ที่นี่ คุณจะพบกับซะโอะ โดะ (Zao Do) อาคารหลักของวัดคินปุเซ็น-จิ (Kinpusen-ji) อาคารไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จัดว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากอาคารไม้ของวัดโทะได-จิในเมืองนารา แล้วไปฟังพระยะมะบุชิสวดมนต์ในช่วงเช้าและเย็นที่ซะโอะโดะกันไหม

อย่าพลาดงานเซะซึตบุน (Setsubun) ซึ่งเป็นการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ งานนี้จัดขึ้นบนภูเขาโยะชิโนะในวันที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์

ช่วงเวลาที่ดีสำหรับหลีกหนีความวุ่นวายไปหาความสงบเงียบบนภูเขาสูง 350 เมตรแห่งนี้ ซึ่งเป็นประตูสู่โอะคุงะเกะ เส้นทางปรีกวิเวกของพระภูเขา 'ยะมะบุชิ'

โยะชิโนะยะมะและเส้นทางโอะคุงะเกะ รวมไปถึงคุมะโนะ โคะโดะ และโคะยะซาน จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโก้ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ"

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...