เจดีย์ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น มีความสูง 50 เมตร (เครดิตรูปภาพ: Todd Wojnowski)

วัดโคฟุกุจิในนารา

แหล่งสะสมมรดกแห่งชาติ(และอารามเจ๋งๆ)

เจดีย์ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น มีความสูง 50 เมตร (เครดิตรูปภาพ: Todd Wojnowski)
Poranut J   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดโคฟุกุจิในนาราเป็นเครื่องเตือนความทรงจำที่น่าประทับใจของเมืองนาราที่ยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งนาราเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 710 ถึงปี 784 วัดโคฟุกุจิมีอารามอยู่ข้างในมากมายและบางอารามได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ระบุให้เป็น" อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์แห่งเมืองนาราโบราณ " มีเจดีย์ 5 ชั้นซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงเป็นอันดับ 2 ในญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันว่ามันคือสัญลักษณ์ของนารา

วัดโคฟุกุจิเคยเป็นวัดของตระกูลฟูจิวาระที่มีอิทธิพลอย่างมากในระบบการเมืองของญี่ปุ่นในสมัยเฮอังซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 794 ถึงปี 1185 สร้างขึ้นในปี 669 โดยคากามิ โน โอกิมิ สร้างไว้เพื่ออธิษฐานให้ฟูจิวาระ โน คามาตาริรัฐบุรุษและผู้สร้างตระกูลฟูจิวาระหายป่วย เริ่มแรกมันถูกสร้างขึ้นในเกียวโตและจากนั้นถูกย้ายมา 2 ครั้งแล้วก่อนที่จะมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันในปี 710 ซึ่งตรงกันพอดีกับการย้ายเมืองหลวงของญี่ปุ่นไปนารา

วัดโคฟุกุจิเป็นวัดในพุทธศาสนาและเป็นศูนย์ศาสนาแห่งชาติญี่ปุ่นหรือโรงเรียนสอนศาสนาฮอสโสะ(หรือยูชิกิ) นิกายฮอสโสะมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน การเรียนการสอนจะใช้ประเพณีอินเดียแบบดั้งเดิมยึดหลักความเข้าใจโลกจากจิตใจเราเองแทนที่จะมาจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมจากทางโลก นอกจากวัดโคฟุกุจิแล้ว นิกายฮอสโสะยังมีอยู่ในวัดหลายๆแห่งที่ชื่อเสียงในนาราและเกียวโต เช่น วัดคิโยะมิซุเดะระและโฮริว จิ ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวในปี 1800 และ ปี 1900 เจ้าของของวัดเหล่านี้ไม่ต้องการแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับองค์กรของนิกาย ดังนั้นวัดจึงแยกออกจากกายฮอสโสะในช่วงกลางปี 1900 สุดท้ายแล้ววัดโคฟุกุจิและวัดยาคุชิจิ (อยู่ในนาราด้วยเหมือนกัน) ยังคงมีอยู่ แม้ว่าอิทธิพลของโรงเรียนสอนศาสนาฮอสโสะจะลดลงอย่างมากแต่มันยังคงอยู่รอดในญี่ปุ่นจนมาถึงปัจจุบันในขณะที่มันหมดไปจากประเทศจีนและเกาหลีแล้ว

ในปัจจุบันนี้ มีเพียงอารามเพียงไม่กี่หลังหลงเหลืออยู่จากของเดิม 175 หลัง ในหมู่อารามที่เหลือจะมีทั้งเจดีย์ 3 และ 5 ชั้นซึ่งแบบ 5 ชั้นเป็นเจดีย์ที่สูงเป็นอันดับ 2 ในญี่ปุ่น สูง 50.1 เมตร ทั้ง 2 เจดีย์เป็นสมบัติแห่งชาติ โถง Eastern Golden(โทคันโดะ)ก็เป็นสมบัติแห่งชาติด้วยเช่นกัน ข้างในมีรูปปั้นไม้ยากุชิ เนียวไร(พระพุทธรูปแห่งการรักษา)ขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติวัดโคฟุกุจิมีรูปปั้น, ภาพวาดและเอกสารจำนวนมากที่ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติหรือสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญและมีการจัดแสดงหลายๆอย่างที่แสดงถึงการสนับสนุนหรือสร้างความเข้าใจใน พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีห้องโถงแปดเหลี่ยม 2 ห้อง ห้องที่อยู่ทางตอนใต้เรียกว่า นัน เอ็น โดะซึ่งเป็นเส้นทางแสวงบุญคันไซ คันนน ลำดับที่ 9 จากเส้นทางแสวงบุญทั้งหมด 33 วัดในภูมิภาค

วัดโคฟุกุจิไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมและเปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงกลางคืนประดับไฟอย่างสวยงาม ในขณะที่บางวัดและบางศาลเจ้าในนาราและเกียวโตปิด 4 หรือ 5 โมงเย็น ในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์และโถง Eastern Golden เปิดให้บริการ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ให้เข้าอย่างช้าสุดคือ 4 โมงเย็น ค่าธรรมเนียมเข้าชมทั้ง 2 แห่งนี้ราคาไม่แพง ถ้าซื้อตั๋วรวมแบบที่เข้าชมได้ทั้ง 2 แห่งราคาจะถูกลงเล็กน้อย

ขณะนี้มีงานก่อสร้างที่วัดโคฟุกุจิเป็นการซ่อมแซมโถง Central Golden(ชุคอนโดะ) ที่ถูกเผาในปี 1717 กำหนดเสร็จในปี 2018 และจะมีงานก่อสร้างเพิ่มเติมต่อไปจนถึงปี 2023 แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการก่อสร้างไม่ได้กระทบกับวัดโคฟุกุจิ นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได้ตามปกติ

Poranut J

Poranut J @poranut.j