กวางและเจดีย์ของวัดโคฟุคุจิ สัญลักษณ์แห่งเมืองนารา (เครดิตรูปภาพ: Potcharet Rodhetbhai)

วัดโคฟุคุจิ เมืองนารา

สัมผัสวัดเก่าและชมเจดีย์ที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น

กวางและเจดีย์ของวัดโคฟุคุจิ สัญลักษณ์แห่งเมืองนารา (เครดิตรูปภาพ: Potcharet Rodhetbhai)
Potcharet Rodhetbhai   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เมื่อเดินทางมาถึงเมืองนาราโดยรถไฟของบริษัท Kintetsu Railway สถานี Kintetsu-Nara หากเดินตามเส้นทางเพื่อมุ่งตรงไปยังวัดโทไดจิ ที่มีหลวงพ่อโตเมืองนารา สิ่งที่เราจะต้องผ่านก่อนเป็นสถานที่แรกคือ วัดโคฟุคุจิ (Kofuku-ji) ที่ตั้งอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะเมืองนารา

วัดโคฟุคุจิ ในอดีตเป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara) ตระกูลที่มีอำนาจและอิทธิพลอย่างสูงในสังคมญี่ปุ่นยุคสมัยนาราและยุคเฮอัน วัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.710 (สมัยที่นาราเป็นเมืองหลวงของประเทศ) ว่ากันว่าในสมัยนั้นวัดแห่งนี้ยิ่งใหญ่มาก มีอาคารสิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนของวัดมากถึง 150 หลัง (ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 15 หลัง) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมอีกแห่งของชาวญี่ปุ่นหลายคนที่เมื่อมาถึงเมืองนี้ก็จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปก่อนที่เดินเท้าต่อไปยังวัดโทไดจิ

สิ่งที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่มี วิหารโทคอนโดะ (Tokondo Hall) ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด เจดีย์ไม้ห้าชั้น Gojyu-noto สูง 50 เมตร ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์แทนถึงเมืองนารา มีความสูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์ของวัดโทจิในเมืองเกียวโต (เจดีย์นี้เป็นเจดีย์รุ่นสองที่สร้างขึ้นมาใหม่ใน ค.ศ.1426 เพื่อทดแทนของเดิมที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.730 ซึ่งเก่าแก่เกินไป) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

ในบริเวณวัดแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Treasure Museum) ใกล้ๆกับตัววิหาร ภายในแสดงศิลปะที่เกียวข้องกับพระพุทธศาสนา มีศาลาทรงแปดเหลี่ยม (Octagonal Halls) สีแดงสดตั้งอยู่ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ของวัด ศาลาทั้งสองนี้ในหนึ่งปีจะเปิดเพียงไม่กี่วัน และมีวิหารกลาง (Central Golden Hall) ที่กำลังบูรณะอยู่ (อันที่จริงจะเรียกบูรณะก็ไม่ใช่ เพราะเค้าเล่นทุบสร้างใหม่เลย) วิหารกลางแห่งนี้มีได้วางแผนผังให้เหมือนแบบกับอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมในช่วงแรกของวัดที่ถูกไฟไหม้ ใน ค.ศ.1717 มีกำหนดแล้วเสร็จปี ค.ศ.2018

สิ่งที่คนนิยมมาทำกันที่วัดแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารกวาง พื้นที่ต่างๆรอบวัดแห่งนี้มีกวางอยู่เต็มไปหมด บริเวณที่มีฝูงกวางอยู่จะมีแม่ค้าขายเซมเบ้ให้กับกวางในราคา 150 เยน ใครสนใจสามารถซื้อให้กวางกินได้ แต่ห้ามแกล้งกวางนะครับ เดี๋ยวกวางโกรธ...

การเดินทาง : เดินเท้า 5 นาที จากสถานี Kintetsu-Nara, หรือเดิน 15 นาทีจากสถานี JR Nara

Potcharet Rodhetbhai

Potcharet Rodhetbhai @potcharet.rodhetbhai

ผมชื่อ พชเรศวร์ รอดเหตุภัย อายุ 22 ปี ผมมีความฝันอยากท่องโลกกว้างมาตั้งแต่เด็ก โดยมีประเทศที่ฝันอยากไปมากที่สุด คือ "ญี่ปุ่น" เมื่อเรียนจบมัธยมปลาย ผมมีโอกาสมาประเทศในฝันครั้งแรก และมีโอกาสเดินทางไปครั้งที่สองจากการเข้าร่วมโครงการ Travel Internship ที่เว็บไซต์แห่งนี้ จากประสบการณ์ในทั้งสองครั้งนั...