น้ำตกฮาราจิริ (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

น้ำตกฮาราจิริ

ไนแอการาแห่งแดนตะวันออก

Jakkrit Ball   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

น้ำตกฮาราจิริในทางตอนใต้ของจังหวัดโออิตะเป็นหนึ่งสุดยอดน้ำตก 100 อันดับของญี่ปุ่น มีชื่อเล่นว่าไนแอการาแห่งแดนตะวันออก มีบางงสิ่งที่คล้ายกับน้ำตกแห่งอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกรูปม้าที่ความสูงกว่า 20 เมตร กลาวกันว่าน้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาอาโสะในจังหวัดคุมาโมโต้ที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อ 90,000 ปีที่แล้ว คุณสามารถชมลำน้ำแบบมุมสูงได้จากสะพานแขวนที่ข้ามแม่น้ำ แล้วก็ยังมีทางเดินที่นำไปรอยริมน้ำและวนกลับมาที่ยอดเขา สถานีบริการริมถนนที่ตั้งอยู่ใกล้กันมีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มท้องถิ่นขายและมีร้านอาหารสองร้านสำหรับยักท่องเที่ยวที่หิวโหย

Jakkrit Ball

Jakkrit Ball @jakkrit.ball