วิวภูเขาและทะเลที่สวยขาดใจ (เครดิตรูปภาพ: Sherilyn Siy)

หอคอย Beppu

ชมวิว 360 องศาของเมืองภูเขาไฟ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

หอคอยเปปปุสร้างเสร็จในปี 1957 เป็นหอคอยที่สูง 100 เมตร สำหรับค่าธรรมเนียม 200 เยน คุณสามารถขึ้นไปยังระเบียงชมวิวบนชั้นเจ็ด (สูง 55 เมตร) เพื่อเพลิดพลินกับวิว 360 องศาเหนือเมืองเปปปุ และถ้าคุณชอบสิ่งของเก่าเก่า คุณจะชื่นชอบกับความรู้สึกวินเทจของที่นี่ โต๊ะที่มีผ้าคลุมตารางสีแดงกับเก้าอี้บุหนวม ภาพขาวดำ และเครื่องผลิตเหรียญที่ระลึกที่ดูยังกับส่งตรงมาจากปี 1980 เหล่านี้ให้ความรู้สึกย้อนยุคแก่ผู้เข้าชม และหอคอยเปปปุก็ยังเป็นสมาชิกสมาชิกของสมาคม All-Japan Towers

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...