จังเกิลบัสคันนี้จะพาคุณทัวร์ชมสัตว์รอบๆ (เครดิตรูปภาพ: Thanaporn Tippayarat)

เบปปุ แอฟริกัน ซาฟารี

สัมผัสชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่

Anonymous   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ที่เบปปุ แอฟริกัน ซาฟารี คุณสามารถเห็นสัตว์ป่าทั่วโลกได้ในระยะใกล้ชิด โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกล คุณจะสามารถเห็นสัตว์ป่าเหล่านี้ได้โดยการนั่งบัสชมไปรอบๆสวน บัสที่คุณจะนั่งนั้นมีกรงล้อมรอบและคุณสามารถให้อาหารสัตว์ผ่านกรงนี้ด้วยไม้คีบที่เตรียมไว้ นอกจากบัสแล้ว ทางสวนสัตว์อนุณาตให้คุณเข้าชมสวนนี้ได้ด้วยรถส่วนตัวเพื่อที่คุณจะได้ชื่นชมสัตว์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีอีกส่วนของซาฟารีแห่งนี้ ที่คุณสามารถจับและให้อาหารสัตว์ได้ด้วยโดยไม่มีกรงมาขวางกั้น นี่จะทำให้เพื่อนและครอบครัวของคุณสามารถเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้

Anonymous

Anonymous @thanaporn.tippayarat__archived