น่ารัก (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

เที่ยวชมนะงะโทะโระ

เตรียมตัวที่จะตกหลุมรักเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ แห่งนี้

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ห่างจากโตเกียวโดยรถไฟไปประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นคือเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มีชื่อว่า นะงะโทะโระ (Nagatoro) ในขณะที่มีกิจกรรมหลากหลายให้ทำในนะงะโทะโระ ซึ่งรวมไปถึงเที่ยวสำรวจอิวะดะทะมิ (Iwadatami), ล่องแก่งน้ำเชี่ยวบนแม่น้ำอะระคะวะ (Arakawa), แวะชมศาลเจ้าโฮะโดะซาน (Hodosan) และขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยังยอดเขาโฮะโดะ แต่การเดินเตร็ดเตร่ไปบนถนนแบบเก่าก็เป็นการเที่ยวชมอันดีเยี่ยม

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...