สะพานและน้ำตกสุดสวยยืนคอยต้อนรับคุณอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง (เครดิตรูปภาพ: Larry Knipfing)

เส้นทางเดินป่าที่น่าไปชมในจังหวัดโทะชิกิ

พื้นที่สุดสวยสำหรับเดินป่า ไม่ไกลจากโตเกียว

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ถ้าคุณต้องการออกไปเพลิดเพลินกับความงามของชนบทญี่ปุ่น แล้วละก้อเส้นทางเดินป่าในจังหวัดโทะชิกิ (Tochigi) เป็นสถานที่เหมาะสมมากหากคุณอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว หรือไม่ก็ นิกโกะ เส้นทางเดินป่าเส้นนี้มีชื่อว่า เส้นทางคินุงะวะ ริวโอะเกียว (Kinugawa Ryuokyo) เริ่มต้นจากสถานีริวโอะเกียว บนรถไฟสายโนะอิวะ เทะซุโดะ (Noiwa Tesudo) เป็นเส้นทางเดินที่คดเคี้ยวผ่านป่าเหนือแม่น้ำคินุงะวะ คุณสามารถเดินต่อไปจนกว่าจะถึงสถานีรถไฟต่อไป (4.5 ชั่วโมง) หรือ เดินย้อนกลับมาที่จุดเรี่มต้น (2.5 ชั่วโมง) แล้วได้ชมวิวจากฝั่งตรงกันข้ามแม่น้ำ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...