ฝูงปลาน้อยใหญ่ แวกว่ายให้ชม (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

ซันไชน์ อควาเรี่ยม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอยฟ้าในโตเกียว

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซันไชน์ หรือ ซันไชน์ อควาเรี่ยม (Sunshine Aquarium) ตั้งอยู่บนชั้นเก้า ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าของอาคาร World Import Mart หนึ่งในกลุ่มอาคารซันไชน์ ซิตี้ เป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำ 37,000 กว่าชีวิต 750 สายพันธ์ ตั้งแต่ฝูงปลาตัวน้อยนิด แมงกะพรุนสีสวยๆ หนอนทะเลแปลกตา นกเพนกวิล ไปจนถึงสิงโตทะเล และอื่นๆ อีกมากมาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซันไชน์เปิดทำการตั้งแต่ 10:00 – 20:00 น.

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 2,000 เยน เด็กโต 1,000เยน เด็กเล็ก 700 เยน และผู้สูงอายุ (อายุเกิน 65 ปี) 1,700 เยน

การเดินทาง

-เดิน 10 นาที จากสถานีอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)

-เดิน 5 นาที จากสถานีฮิกะชิ-อิเคะบุคุโระ (Higashi-ikebukuro)

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...