ต้น - กลาง
กุมภาพันธ์

เทศกาลหิมะอิวะเตะ 2025

หนึ่งในห้างานเทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ของโทะุโฮะกุ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Around Mt Iwate เวลา : ต้น - กลาง กุมภาพันธ์ 2025

เทศกาลหิมะอิวะเตะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บนพื้นที่ทางใต้ของภูเขาอิวะเตะ รวมไปถึงพื้นที่มะคิบะในฟาร์ม Koiwai และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในห้างานเทศกาลหิมะของโทะโฮะกุ

ตื่นตาตื่นใจกับรูปปั้นหิมะน้อยใหญ่ ที่มีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน สรรสร้างขึ้นโดยผู้คนเกือบ 4,000 คน นักท่องเที่ยวยังสามารถเล่นสไลเดอร์บนสไลด์หิมะขนาดใหญ่ และขี่ม้าเลื่อนหรือรถไฟหิมะ

ในตอนกลางคืนคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับงานแสดงแสงสีและดอกไม้ไฟท่ามกลางท้องฟ้าฤดูหนาว ทำไมไม่ลองอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น เจงกิสข่าน (เนื้อแกะย่างสไตล์ญี่ปุ่น) หรือ ราเม็งนมสด ในโดมหิมะที่รู้จักกันในชื่อคามาคุระ

ฟาร์ม Koiwai เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของนมสด ชีส และผลิตภัณฑ์จากนม

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...