ตลาดดะรุมะแห่งเมืองโอะเมะ

เลือกซื้อตุ๊กตานำโชคสำหรับปีใหม่

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Ome City Hall เวลา : กลาง มกราคม 2025
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

ตุ๊กตาดะรุมะ (Daruma) เป็นตุ๊กตาที่ลอกแบบมาจากพระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) พระภิษุในพุทธศาสนา ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาลัทธิเซน ส่วนใหญ่จะทาสีแดง ซึ่งเป็นสีจีวรของพระผู้ใหญ่ ตุ๊กตาดะรุมะถือว่าเป็นตุ๊กตาขอพรของคนญี่ปุ่น ปรกติแล้วตุ๊กตาดะรุมะที่วางขายตามร้านจะเว้นลูกตาทั้งสองข้างไว้ ไม่ระบายสี เมื่อคุณขอพรแล้วก็ระบายสีลูกตาข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็จะเติมลูกตาข้างที่เหลือ เมื่อถึงวันสิ้นปีก็จะมีพิธีเผาตุ๊กตาดะรุมะและเครื่องลางอื่นๆ หลังจากปีใหม่ก็ถึงคราวที่คนญี่ปุ่นจะต้องเลือกซื้อตุ๊กตาดะรุใหม่ตัวใหม่ ดังนั้นตามเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นจะจัดให้มีงานเทศกาลหนึ่ง-สามวัน หรือเป็นเพียงตลาดรวมเอาแผงของตุ๊กตาเข้าด้วยกันให้คนมาเลือกซื้อหา

ตลาดดะรุมะแห่งเมืองโอะเมะ (Ome) มีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงสองทุ่ม ถนนหลักของเมืองจะถูกปิดไม่ให้รถเข้า

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...