เข้าจอดที่สถานีอิสะวะ ออนเซ็น (เครดิตรูปภาพ: Takane Shoji)

รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi

นั่งรถไฟผ่านไปในชนบท

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ชินกันเซ็นไม่ใช่รถไฟหนึ่งเดียวที่สามารถเป็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวของมันเอง เพราะยังมีรถไฟท้องถิ่น "กึ่งรถด่วน" ที่มีวิวสุดสวยให้ชม ในขณะที่วิ่งผ่านไปในชนบท รถไฟสองชั้น Holiday Rapid View Yamanashi เป็นรถไฟที่จะนำคุณจากชินจุกุไปสู่พื้นที่ยะมะนะชิ รถไฟ Azusa และ Kaiji อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่รถไฟ Holiday Rapid View Yamanashi ไม่ได้จัดอยู่ในรถไฟแบบ "limited express" ดังนั้นค่าโดยสารจึงเท่ากับรถไฟแบบธรรมดา 

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...