ศาลเจ้าเฮตะ (เครดิตรูปภาพ: Eitetsu Terakado)

ศาลเจ้าเฮตะ

ศาลเจ้าในท้องถิ่นคะมะตะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ไม่เกินสิบนาทีจากสถานีคะมะตะ (Kamata) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าท้องถิ่น ศาลเจ้าเฮตะ (Hieta) เนื่องจากเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง จึงเป็นสถานที่อันเงียบสงบเหมาะสำหรับมาผ่อนคลาย หนึ่งในเทพเจ้าของศาลเจ้าคือ เทพธิดาแห่งพระอาทิตย์ อะมะเทะระสุ โอมิคะมิ (Amaterasu Oomikami) เชื่อกันว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชาวญี่ปุ่น ทางขวามือของอาคารหลักมีศาลเจ้าเล็กๆ 3 ศาลเจ้า พร้อมประตูโทริของแต่ละศาลเจ้า ด้านข้างของศาลเจ้าเล็กๆ นี้มีสระน้ำขนาดเล็กซึ่งมีตัวอักษรคันจิเขียนกำกับไว้ว่า "น้ำบริสุทธิ์" ในสระน้ำคุณสามารถมองเห็นปลาเล็กปลาน้อยว่ายวนกันอย่างสนุกสนาน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...