แมกไม้ที่รายรอบอาคารหนึ่งของศาลเจ้า (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

เส้นทางเมเปิ้ลที่ศาลเจ้าคิทะโนะ เท็นมันกุ

เดินชมวิวภายใต้แมกไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าคิทะโนะ เท็นมันกุ อาจจะรู้จักกันดีในเรื่องตลาดนัด ที่มีขึ้นในทุกๆ เดือน (วันที่ 25 ของทุกเดือน) แต่ไม่นานมานี้ที่ศาลเจ้าได้กลายมาเป็นจุดชมใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย สวนเมเปิ้ลของศาลเจ้า ซึ่งเลียบธารน้ำในหุบเขาทางตะวันตก มีต้นเมเปิ้ลประมาณ 250-300 ต้น ในเวลากลางคืนจะมีงานประดับไฟ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม ค่าผ่านประตูสวนเมเปิ้ล 700 เยน แต่คุณสามารถชมบริเวณอื่นของศาลเจ้าได้ฟรี

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...