ไฮไลท์ของวัดไทยุอินคงจะเป็นประตูอันงดงาม ซึ่งมีอยู่ถึงห้าประตู (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

รูปแกะสลักแห่งวัดไทยุอิน นิกโกะ

รายละเอียดของศิลปะโบราณอันอ่อนช้อยและงดงาม

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

สุดริมขอบทางทิศตะวันตกของพื้นที่กลุ่มวัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ ท่ามกลางป่าสนโบราณบนเนินเขาสูง คือที่ตั้งของวัดไทยุอิน (Taiyuin) วัดที่เป็นที่ฝังศพของโชกุนอิเอะมิตซึต (Iemitsu) โชกุนคนที่สามของตระกูลโตะกุกะวะ (Tokugawa) ตามความปราณาของท่านโชกุนเอง ที่ต้องการให้ฝังร่างเคียงข้างปู่ของท่าน เพื่อจะได้รับใช้ปู่ในชีวิตหลังความตาย ปู่ของท่านโชกุนอิเอะมิตซึตคือ โชกุนอิเอะยะซุ (Ieyasu) โชกุนผู้ยิ่งใหญ่ต้นตระกูลโตะกุกะวะ ซึ่งร่างของท่านได้ฝังอยู่ที่ศาลเจ้าโทะโชะกุที่อยู่ไม่ไกลกัน

แม้ว่าวัดไทยุอินจะมีการออกแบบก่อสร้างคล้ายคลึงกับศาลเจ้าโทะโชะกุ แต่ก็มีขนาดที่เล็กกว่ามาก อาคารต่างๆ รวมทั้งสีสันก็ไม่อลังการเท่า เพราะผู้สร้างและเจ้าของสุสานไม่ต้องการให้ยิ่งใหญ่เท่า! แต่วัดไทยุอินก็มีศิลปะสถาปัตยกรรมที่แตกต่างและน่าประทับใจ บทความภาพเล่าเรื่องนี้ ต้องการนำเสนอรูปแกะสลักที่งดงามอ่อนช้อยตามจุดต่างๆ ของวัด

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...