เครดิตรูปภาพ: Hakuhodo

เทศกาล Yokote Kamakura

ให้หิมะตกมา..ให้หิมะตกมา...

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Yokote เวลา : กลาง กุมภาพันธ์ 2025
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เมืองโยะโคะเตะแห่งจังหวัดอะกิตะได้แปลงโฉมมาเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย มีสิ่งก่อสร้างที่ดูคล้ายกับอิกลู หรือบ้านน้ำแข็งของเอสกิโมอยู่เกลื่อนเมือง เป็นงานเทศกาลที่มีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปี บ้านหิมะเหล่านี้มีชื่อว่า คะมะคุระ และก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมือง บ้านหิมะคะมะคุระมีความสูงถึงสามเมตรและกว้างสี่เมตร ซึ่งจะมีชาวบ้านคอยต้อนรับผู้มาเยือน เข้าสู่บ้านหิมะที่ภายในจุดเทียนสว่างสไว และให้บริการขนมโมจิและอะมะสะเกะหรือสาเกหวาน ในบ้านคะมะคุระแต่ละหลังจะมีศาลเจ้าหิมะเล็กๆ ในสมัยโบราณสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าท้องถิ่น ในเวลาต่อมาได้กลายมาเป็นเทศกาลเป็นการขอพรให้ประสบความสำเร็จและความปลอดภัย

ภายในบริเวณจะมีบ้านหิมะเล็กๆ มากมายที่ใช้เป็นโคมไฟส่องทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเทศกาล

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...