โลโก้ของ Twilight Express Mizukaze ()

โรงแรมเคลื่อนที่ MIZUKAZE

เที่ยวสบายๆ แบบ All in one

โลโก้ของ Twilight Express Mizukaze ()
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ไม่มีการท่องเที่ยวแบบไหน ที่จะสุขสบายเท่านี้อีกแล้ว.. เมื่อโรงแรม ที่มีห้องพักสุดสบาย พร้อมห้องอาหารสุดหรู พาคุณทยานไปบนรางเหล็ก ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม ไม่ต้องลากกระเป๋า ขึ้นลงรถ ไม่ต้องเปลี่ยนห้องนอนกันทุกๆ คืน แต่แน่นอนว่าคุณได้เปลี่ยนสถานที่นอนไปทุกๆ คืน ในเดือนมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมา บริษัท West Japan Railway Co. ได้เปิดตัวโรงแรมเคลื่อนที่ที่แสนสบายแห่งใหม่ ซึ่งมีเต็มๆ ชื่อว่า Twilight Express Mizukaze

รถไฟสายพิเศษนี้มีคอร์สให้เลือกทั้งหมด 5 คอร์ส โดยสามคอร์แรกจะเริ่มต้นเดินทางจากเมืองเกียวโตและโอซาก้าไปยังสถานี shimonoseki ซึ่งเป็นสถานีปลายสุดทางใต้ของเกาะฮอนชู ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาเกาะคิวชู คุณสามารถเลือกเส้นทางได้สองเส้นทาง ทางใต้ของเกาะเลียบทะเลในเซะโตะ หรือทางเหนือของเกาะเลียบทะเลญี่ปุ่น หรือคอร์สวงกลมซึ่งวิ่งจากเกียวโตหรือโอซาก้ามาสิ้นสุดที่จุดเดิม ส่วนอีกสองคอร์สนั้นเริ่มต้นจากสถานี shimonoseki ไปยังเกียวโตและโอซาก้า ซึ่งสามารถเลือกได้สองเส้นทางเช่นกัน

สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ เว็ปไซด์ของ Twilight Express Mizukaze

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...