ฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไป หลีกทางให้แก่แมกไม้สีเขียวริมคลอง (เครดิตรูปภาพ: Chris Barnes)

คลองโอะทะลุ

เดินเล่นย้อนรอยอดีตในช่วงฤดูร้อน

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

คลองโอะทะรุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคลองแห่งนี้กันตลอดช่วงทุกฤดูกาล เพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศเก่าแก่ คลองโอะทะรุสร้างขึ้นในปีค.ศ 1923 เพื่อเรือสินค้าขนาดเล็กได้ขนส่งสินค้าไปยังโรงเก็บของ ต่อมาเมื่อระบบการขนส่งทันสมัยขึ้น ก็ไม่มีการใช้คลองโอทะรุกันอีกต่อไป ในปี 1980 ได้มีแผนการถมคลองขึ้น แต่เป็นเพราะมีการต่อต้านของผู้คนในท้องถิ่น ทำให้คลองโอะทะรุได้รับการฟื้นฟู ส่วนโรงเก็บของต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร คลองโอะทะรุป็นสถานที่สำหรับมาเพลิดเพลินเดินเล่นในช่วงกลางวัน เนื่องจากเหล่าศิลปินได้นำผลงานออกมาวางขายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา โกดังโรงเก็บของต่างสะท้อนภาพลงในน้ำ ในเวลากลางคืนแสงไฟจากโคมไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซแบบโบราณให้บรรยากาศอันแสนโรแมนติค คลองโอะทะรุเดินจากสถานีโอะทะรุมาเพียงห้านาที

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...