พระพุทธรูปไดบุทสึ (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

พระพุทธรูปไดบุทสึ คามาคุระ

สัญญาลักษณ์ที่โดดเด่นของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เมื่อคุณย่างเท้าเดินเข้าไปภายในเขตวัดโกะโตะกุ-อิน (Kotoku-in) ในคามาคุระ เดินเลยผ่านพุ่มไม้ไปนิดหน่อย แล้วจะถึงทางเดินหิน ภาพที่เห็นเบื้องหน้าจะสะกดสายตาทุกคนที่มาเยือนให้ยืนนิ่งดังต้องมนต์

พระพุทธรูปไดบุทสึ ที่คามาคุระ เป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่ 13 (760 ปีก่อน) สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนาคุ้มครองเมืองหลวงใหม่คือเมืองคามาคุระ อ่านรายละเอียดได้ที่ คามาคุระ ไดบุซึ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...