พระตำหนัก Shishinden อาคารหลักที่สำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจของพระราชวังหลวงเกียวโต ซึ่งที่นี่ก็คือที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญอย่างเช่นพิธีราชาภิเษกเป็นต้น อาคารเก่าแก่นี้สร้างด้วยไม้อย่างประณีตงดงาม มีบัลลังก์สำหรับพระมหากษัตริย์อยู่ตรงกลางท้องพระโรง สองข้างของตัวอาคารนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่โบราณยืนต้นอยู่สองต้น ด้ายขวานั้นก็คือต้นซากุระ ส่วนด้านซ้ายนั้นก็คือต้นส้มแมนดาริน และโดดเด่นด้วยลานหินสีขาวด้านหน้าที่มีการวาดลวดลายแบบเซ็นไว้ด้วย (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)

พระราชวังเกียวโต

ความงดงามของพระราชวังหลวงเดิมแห่งเมืองหลวงอันเก่าแก่

พระตำหนัก Shishinden อาคารหลักที่สำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจของพระราชวังหลวงเกียวโต ซึ่งที่นี่ก็คือที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญอย่างเช่นพิธีราชาภิเษกเป็นต้น อาคารเก่าแก่นี้สร้างด้วยไม้อย่างประณีตงดงาม มีบัลลังก์สำหรับพระมหากษัตริย์อยู่ตรงกลางท้องพระโรง สองข้างของตัวอาคารนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่โบราณยืนต้นอยู่สองต้น ด้ายขวานั้นก็คือต้นซากุระ ส่วนด้านซ้ายนั้นก็คือต้นส้มแมนดาริน และโดดเด่นด้วยลานหินสีขาวด้านหน้าที่มีการวาดลวดลายแบบเซ็นไว้ด้วย (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)
Tada Ratchagit   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เกียวโตนั้นเป็นอดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลาพันกว่าปี เมืองหลวงอันเก่าแก่นี้จึงเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนโบราณสถานอันทรงคุณค่านับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าแห่งเกียวโตนั้นก็คือพระราชวังเกียวโตอันเป็นอดีตพระราชวังหลวงของพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นมาช้านานก่อนที่พระจักรพรรดิ์เมจิ (ยุคสมัยปฎิรูปเมจิ – Meiji Restoration) จะย้ายเมืองหลวงไปกรุงโตเกียว และสร้างพระราชวังโตเกียวขึ้นมาเป็นพระราชวังหลวงแห่งใหม่ที่ถือเป็นพระราชวังหลังอันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ์มาจนถึงปัจจุบันนี้

เกียวโตนั้นเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.794 จนถึงปี ค.ศ.1868 ตั้งแต่ครั้งที่เมืองนี้ยังใช้ชื่อว่าเฮอังเกียว (平安京 - Heian-kyo) จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นเกียวโตในราวช่วงศตวรรษที่ 11 ... นครหลวงเฮอังเกียวนั้นตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.794 โดยมีพระจักรพรรดิ์คามมู (Emperor Kammu) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิ์องค์ที่ 50 ของญี่ปุ่นเป็นผู้สถาปนาเมืองนี้ขึ้น พระองค์ทรงสร้างพระราชวังเฮอัง (大内裏 – Heian Palace) เพื่อเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการหลัก ต่อมาพระราชวังถูกไฟไหม้จนวอดหลายหนเพราะตัวอาคารส่วนใหญ่นั้นสร้างด้วยไม้ แต่ก็มีการสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนด้วยเช่นกัน จนกระทั่งเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดราวปี ค.ศ.1177 นับแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีการสร้างพระราชวังใหม่ทดแทนในที่เดิมอีกเลย หลายสิ่งหลายอย่างทรุดโทรมและเสื่อมพังไปตามกาลจนกระทั่งไม่เหลือหลักฐานดั้งเดิมอะไรไว้เลย จนในปี ค.ศ.1227 พระราชวังเฮอังนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่สูญหายไปตลอดกาล

เมื่อคราวที่เกิดไฟไหม้นั้นพระจักรพรรดิ์มักจะไปประทับเป็นการชั่วคราวอยู่ที่ Sato-dairi (里内裏) ซึ่งเป็นเสมือนพระราชวังแห่งที่สองเลยก็ว่าได้ ซึ่ง Sato-dairi นี้ว่ากันว่าเป็นของตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara) อันยิ่งใหญ่นั่นเอง และนั่นก็เป็นที่มาของการเกิดพระราชวังแห่งใหม่จนกลายมาเป็นพระราชวังเกียวโต ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกัน ... เมื่อครั้งปี ค.ศ.1331 ได้มีการทำพระราชพิธีราชาภิเษกให้กับพระจักรพรรดิ์โคกอน (Emperor Kogon) ขึ้น ณ Sato-dairi (里内裏) แห่งนี้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระราชวังเกียวโตอย่างสมบูรณ์แบบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1868 นั่นเอง

แต่ถึงอย่างไรก็ดีพระราชวังเกียวโตนั้นก็เกิดไฟไหม้อยู่หลายครั้งเช่นกัน มีการบูรณะพระราชวังใหม่อยู่หลายหน ซึ่งอันที่จริงแล้วพระราชวังเกียวโตหลังปัจจุบันนั้นไม่ใช่ตัวพระราชวังเก่าดั้งเดิมมาแต่ในอดีต โดยพระราชวังเกียวโตหลังปัจจุบันนั้นเพิ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1855 เพื่อแทนพระราชวังเดิมที่ถูกไฟไหม้เสียหายวอดวายจนหมดสิ้น สำหรับพระราชวังเกียวโตหลังปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ ณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังเฮอังในอดีต ถึงแม้ว่าตัวพระราชวังจะกินอาณาบริเวณกว้างและสร้างอย่างประณีตงดงามยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตามทีแต่ตามบันทึกแล้วพระราชวังแห่งนี้ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าพระราชวังเฮอังเดิมเสียอีก ... หลังจากที่ได้มีการย้ายเมืองหลวงไปยังโตเกียวเมื่อปี ค.ศ.1869 ที่ประทับและที่ว่าราชการต่างๆ นั้นจึงต้องย้ายไปอยู่ที่นครหลวงโตเกียวเป็นหลัก นับแต่นั้นมาพระราชวังเกียวโตจึงเริ่มมีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆ แต่ถึงอย่างไรพระราชวังเกียวโตนี้ก็ยังคงเป็นสมบัติภายใต้การดูแลของสำนักทรัพย์สินแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น (The Imperial Household Agency) อยู่ และถึงแม้พระราชวังหลักจะย้ายไปยังโตเกียวแต่พระจักรพรรดิ์ไทโช (Emperor Taisho) และพระจักรพรรดิ์ดิโชวะ (Emperor Showa) ก็ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชภิเษกที่พระราชวังเกียวโตอันเก่าแก่นี้เช่นเคย

พระราชวังเกียวโตนั้นตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งพระราชวังเกียวโต (Kyoto Imperial Park) ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และความร่มรื่น ตัวพระราชวังชั้นในนั้นล้อมด้วยกำแพงสูงที่ยาวเหยียดซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพระราชวังเกียวโตที่รู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากตัวพระราชวังหลวงแล้วโดยรอบภายในพื้นที่บริเวณพระราชวังนั้นยังมีพระราชวังเซ็นโตะ (Sento Palace) ตลอดจน Kaninnomiya Mansion, Itsukushima Shrine อันเป็นศาลเจ้าในเครือของ Miyajima Shrine ที่อยู่บนเกาะเหล็กๆ ทามกลางสวนญี่ปุ่นและบ่อน้ำอันงดงามบริเวณทิศใต้ด้านหน้าสุดของพระราชวัง เป็นต้น

ส่วนพระราชวังชั้นในยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ท้องพระโรงตลอดจนพระตำหนักต่างๆ นั้นสร้างด้วยไม้ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม ภายในยังมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้อย่างในอดีตจริงๆ ซึ่งหาชมได้ยาก ตลอดจนศิลปวัฒธรรมต่างๆ ที่แทรกเป็นองค์ความรู้จัดแสดงอยู่ภายในพระรราชวังแห่งนี้อีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ของการชมพระราชวังก็คือการชมสวนญี่ปุ่นที่ถูกจัดไว้อย่างประณีตงดงามจนน่าหลงใหล ... พระราชวังเกียวโตนั้นเปิดให้ชมเฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ขึ้นไปชมภายในแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมพระราชวังบริเวณอาณาเขตชั้นในนั้นจะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยจะมีไกด์นำชมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นไว้ให้บริการ ผู้ที่ดำเนินการดูแลนั้นก็คือหน่วยงานของพระราชวังนั่นเอง (The Imperial Household Agency) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานพระราชวังเกียวโต สำหรับการทัวร์นั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และทางพระราชวังไม่อนุญาติให้เดินชมโดยอิสระ (จะต้องมีผู้นำชมเท่านั้น) ผู้ที่ไม่ได้จองล่วงหน้านั้นไม่อนุญาติให้เข้าชมพระราชอาณาเขตชั้นในแต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ดีในทุกๆ ปีจะมีโอกาสพิเศษเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม่ร่วงเท่านั้น ซึ่งทางพระราชวังเกียวโตจะทำการเปิดให้ชมแบบสาธารณะในระยะเวลาไม่กี่วันในช่วงฤดูดังกล่าว (โดยทั่วไปแล้วจะเปิดช่วง 4-8 เม.ย. และ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. ของทุกปี) ซึ่งการเปิดพระราชวังในระยะเวลาไม่กี่วันนี้จะอนุญาติให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพระราชวังได้อย่างอิสระแบบไม่จำกัด (เฉพาะตัวอาคารภายนอกเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ขึ้นไปยังบนพระราชวัง) ซึ่งหากใครที่แวะมาเยือนเกียวโตในช่วงเวลาพิเศษนี้ก็สามารถเข้าไปชมพระราวังได้เลยโดยไม่ต้องทำการจองล่วงหน้าแต่อย่างใด

---------------------------------------------------------------

พระราชวังเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)

+ ที่ตั้ง : 3 Kyotogyoen, Kamigyo-ku, Kyoto

+ เวลาเปิดให้บริการ : สวนสาธารณะให้บริการฟรีทุกวัน

  • ทัวร์พระราชวัง (ต้องจองก่อนล่วงหน้า)
  • ทัวร์ภาษาญี่ปุ่น (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที) > 09.00 / 11.00 / 13.30 / 15.00
  • ทัวร์ภาษาอังกฤษ (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที) > จ.-ศ. 10.00 / 14.00

+ ติดต่อ : 075-211-1215 / เว็บไซต์ : sankan.kunaicho.go.jp

+ วิธีเดินทาง :

>Kyoto Subway : นั่งรถไฟใต้ดินสาย Karasuma Subway Line (สีเขียว) ลงสถานี K07-Marutamachi หรือ K06-Imadegawa (สถานีนี้จะใกล้กับพระราชวังเกียวโตมากกว่า)

Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอ...