เครดิตรูปภาพ: Chantal Lim / Unsplash

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ณ กรุงเกียวโต

เครดิตรูปภาพ: Chantal Lim / Unsplash
Kasetsart Dechkul   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ [Fushimi Inari Shrine] หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต สร้างในปี ค.ศ.965 สมัยเฮอัน โดยจักรพรรดิมุราคามิ เพื่อถวายแด่เทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของศาลเจ้าอินาริ คือ สุนัขจิ้งจอก เห็นได้จาก การที่มีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกอยู่รายรอบศาลเจ้า สาเหตุที่เป็นสุนัขจิ้งจอกนั้น เป็นเพราะ ในตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่น มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า สุนัขจิ้งจอก คือ ตัวแทนของเทพเจ้าอินาริ ที่มอบหมายให้ลงมาบนโลกมนุษย์ เพื่อดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าอินาริ มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากศาลเจ้าในลัทธิชินโตทั่วไป คือ ตามปกติบริเวณทางเข้าศาลเจ้าในญี่ปุ่น จะมีเสาโทริอิตั้งอยู่ หากแต่ที่นี้มีเสาโทริอิ นับเป็นพันๆ หมื่นๆต้น เสาถูกทาด้วยสีแดงส้ม ทอดยาวตามเส้นทางของไหล่เขาบนเส้นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ดูสวยงามมาก การที่มีเสาโทริอิ[Torii] ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้านั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแก่ผู้มาเยือนว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในลัทธิชินโต อีกทั้งเป็นการเปรียบเปรยว่า เป็นทางเข้าสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า ด้วยเช่นกัน

เสาโทริอิ เดิมทีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1589 โดยโตโยมิ ฮิเดโยชิ [Toyomi Hideyoshi] อีกทั้ง เป็นที่นิยมในกลุ่มของเศรษฐี พ่อค้า เจ้าเมืองต่างๆ ในการที่บริจาค สร้างประตูโทริอิ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เนื่องจากเชื่อกันว่า หากสร้างประตูโทริอิ จะช่วยพาตนขึ้นสู่สวรรค์หรือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอินาริ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วนั่นเอง

ปัจจุบัน พบว่ามีนักธุรกิจรายใหญ่ในญี่ปุ่นต่างก็ยังคงสืบสานความเชื่อนี้อยู่ โดยบริจาคหรือบูรณะประตูโทริอิ จึงเห็นได้ว่า เสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ยังคงสวยงาม มีสีสดใหม่ตลอดเวลา

การเดินทางมาเยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟ JRมาลงที่สถานีอินาริ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fushimi Inari Taisha

Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul