หลังคาของประตูนิโอ-ม่อน และตัวเมืองเกียวโต มองจากประตูไซ-ม่อน ที่อยู่ใกล้ ๆ (เครดิตรูปภาพ: Tomoko Kamishima)

อาทิตย์อัสดงที่งดงามจากคิโยมิสุ-เดระ

พิธีกรรมเก่าแก่ในพุทธศาสนาที่ประตูไซ-ม่อน ตะวันตก

Praween Nilrat   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ประตูไซ-ม่อน ตะวันตก ที่วัดคิโยมิสุ-เดระ เป็นสถานที่ชมอาทิตย์อัสดงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเกียวโต เมื่อฉันไปที่นั่นในช่วงปลายเดือนธันวาคม พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงอย่างช้า ๆ ประตูและเจดีย์สามชั้นที่โด่งดังเจิดจรัสอยู่ท่ามกลางสีส้มจาง ๆ เมื่อมองลงไปจะเห็นได้ว่าเมืองเกียวโตนั้นเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา ประตูไซ-ม่อน เคยถูกใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยเป็นที่ซึ่งนักบวชจะเฝ้ามองพระอาทิตย์ตก มองเห็นเป็นลูกไฟกลม (สัญลักษณ์ของการมีชีวิตที่สมบูรณ์) ค่อย ๆ จมหายไป ประตูที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี 1631 แต่มีประตูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 12

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดคิโยะมิซู-เดรา เมืองเกียวโต

Praween Nilrat

Praween Nilrat @praween.nilrat

I am a pharmacist and own a drugstore in my hometown, Chainat. The drugstore is my family business. It has been opened for more than half a century. I love traveling and writing, so I work as a freelace travel writer also. I have 5 books published in Thailand.  All are about traveling, either gui...