รูปแกะสลักพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่เมืองอุสุกิ (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

รูปแกะสลักพระพุทธรูปที่เมืองอุสุกิ

รูปแกะสลักอายุหนึ่งพันปีบนหน้าผาโอะอิตะ

รูปแกะสลักพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่เมืองอุสุกิ (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

นอกเมืองชายทะเล อุสุกิ ในภาคตะวันออกของเขตโอะอิตะ หน้าผาหินสูงเด่นเหนือทุ่งนาและทุ่งดอกไม้ป่า มองจากระยะไกลหน้าผาเหล่านี้ดูเหมือนหน้าผาอื่น ๆ แต่เมื่อเข้าไปใกล้ คุณจะได้ชื่นชมพระพุทธรูปหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่มาถึงประเทศญี่ปุ่นจากประเทศจีน (ผ่านคาบสมุทรเกาหลี) คิวชูเป็นแห่งแรกของหมู่เกาะญี่ปุ่น ที่ได้ต้อนรับศาสนาใหม่ เมื่อวัด (ในขณะนี้ไม่มีแล้ว) ก่อตั้งขึ้นที่ชายเมืองอุสุกิ ในปลายยุคเฮอัง (794-1185) ผู้เลื่อมใสก็เริ่มแกะสลักภาพของพระพุทธเจ้าบนแผ่นหน้าผา

มันน่าพิศวงที่รูปแกะสลักยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน หินที่ตากแดดตากฝนเกิดการผุกร่อนตามสภาพดินฟ้าอากาศได้อย่างง่ายดาย และเป็นปีๆ ที่ตากลมตากฝน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปแกะสลักหินเกือบทั้ง 60 รูป เมื่อสถานที่นี้ได้รับการบูรณะในปี 1970 และอีกครั้งในปี 1990 ได้มีการสร้างศาลาโถงคลุมรูปแกะสลักหินพระพุทธรูป ปกป้องรูปแกะสลักจากสภาพดินฟ้าอากาศ

รูปแกะสลักที่เหลืออยู่แยกได้แปดกลุ่ม ส่วนใหญ่เชื่อมกันด้วยทางเดินที่เหมาะกับรถเข็นและรถเข็นเด็ก แม้บางครั้งจะมีบันไดอยู่บ้าง กลุ่มรูปแกะสลักหินกลุ่มที่สองเป็นหนึ่งในมรูปแกะสลักที่น่าประทับใจที่สุด มีพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปสองรูปขนาดเล็ก ดูเหมือนจริงมาก และเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถของช่างฝีมือ

เดินไปตามทางถึงรูปแกะสลักกลุ่มที่สามยังคงมีร่องรอยของสีสันที่เคยประดับประดาบนรูปแกะสลักทั้งหมด จากรูปแกะสลักหินพระพุทธรูปที่อุสุกินี้ รูปแกะสลักหินกษัตริย์สิบองค์เป็น รูปแกะสลักที่ซับซ้อนและน่าประทับใจมากที่สุด บางทีอาจจะเป็นเพราะเป็นรูปแกะสลักที่แกะขึ้นท้ายสุด (ในช่วงต้นของยุคคะมะคุระ ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1185-1333)

การเดินชมสถานที่แห่งนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีแผ่นพับภาษาอังกฤษที่อธิบาย เกี่ยวกับรูปแกะสลักแต่ละกลุ่มเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นยังมีเทปบันทึกอธิบายในแต่ละจุด มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรูปแกะสลัก และการวิธีแกะสลัก

ในขณะที่รูปแกะสลักหินพระพุทธรูปเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของที่นี่ แต่การเดินเล่นไปตามเส้นทางเดินรอบหุบเขาก็น่าจะลองดูมาก เดินไปตามทางผ่านสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัว ซึ่งจะบานในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ถ้ามาในฤดูใบไม้ผลิคุณก็จะได้ชมต้นดอกซากุระที่มีอยู่มากมายใกล้ๆกับเชิงผา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Usuki Stone Buddhas

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...