สะพานชินเกียว สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya) ไปสู่ศาลเจ้าฟุทะอะระซาน (Futaarasan) (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

นิกโกะ คือ นิปปอน

เมืองมรดกโลกที่โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเกียว สะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya) ไปสู่ศาลเจ้าฟุทะอะระซาน (Futaarasan) (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

ฤา.. คำขวัญที่ว่า "NIKKO is NIPPON" จะเป็นความจริง! คำขวัญของเมืองนิกโกะที่พบอยู่แพร่หลายตามสถานีรถไฟ บนรถไฟ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง "นิกโกะคือประเทศญี่ปุ่น" คำขวัญสั้นๆ แต่ค่อนข้างแข็งแกร่งนี้ ช่างท้าทายให้ผู้คนไปพิสูจน์ความจริงให้เห็นแก่ตาตัวเอง

คำว่า นิกโกะ (Nikko) หมายถึง แสงอาทิตย์ นิกโกะมีความสำคัญต่อประเทศญี่ปุ่น เฉกเช่นแสงอาทิตย์มีความสำคัญต่อโลก ความงดงามทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของหมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าที่งดงามอลังการเช่น ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) , วัดไทยุอิน (Taiyu-in) หรือความงามอันเรียบง่ายของ ศาลเจ้าฟุทะระซาน (Futarasan) บวกกับความงามของธรรมชาติโดยรอบอุทยานแห่งชาตินิกโกะ อันงดงามตระการตา อาทิเช่น น้ำตกเคะกอน (Kegon) น้ำตกริวซุ (Ryuzu) ทะเลสาบชุเซ็นจิ (Chuzenji) และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย อย่างที่มีคำกล่าวไว้ในภาษาญี่ปุ่นว่า "อย่าพูดคำว่า เก็กโกะ (Kekko) จนกว่าคุณจะได้เห็นนิกโกะ" (เก็กโกะ หมายถึง สวยงามหรืองดงาม)

การเข้าถึงนิกโกะที่สะดวกที่สุดคือ จากสถานีโตเกียว คุณสามารถขึ้นรถไฟชิงกันเซ็นสายโทะโฮะกุ (Tohoku) ไปเปลี่ยนขึ้นรถไฟสายนิกโกะ ที่สถานีอุตซึตโนะมิยะ (Utsunomiya) ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หากคุณมีบัตรเจอาร์พาส คุณก็สามารถขึ้นรถไฟไปตลอดสายโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม หากไม่มีบัตรเจอาร์พาส ค่ารถไฟชิงกันเซ็นเที่ยวเดียวราคา 5000 เยน

แนะนำให้ไปที่นิกโกะแต่เช้า และไปชมสถานที่สำคัญและโดดเด่นก่อน โดยเฉพาะ ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) นิกโกะมีสถานที่สวยงามมากมาย แต่ค่าเข้าชมก็มากมายเช่นกัน คุณอาจจะต้องเลือกเข้าชมสถานที่ที่คุณสนใจจริงๆ และควรทำใจไว้ก่อนว่า คุณจะต้องพบกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะ "นิกโกะคือประเทศญี่ปุ่น" นั่นเอง!

คุณสามารถชมภาพของเมืองนิกโกะได้ โดยคลิ๊กที่บทความต่างๆ ของฉัน

วัดรินโนะ-จิ แห่งนิกโกะ

หลายมุมมองของสะพานชินเกียว

ถนนต้นสนแห่งนิกโกะ

ดอกโรโดเด็นดรอนแห่งนิกโกะ

วัดไทยุอินแห่งนิกโกะ

ศาลเจ้าฟุทะระซานแห่งนิกโกะ

เจดีย์ห้าชั้นแห่งศาลเจ้าโทะโชะ-กุ

ภาพความงามของเมืองนิกโกะ

ความงามอันเรียบง่ายของศาลเจ้าฟุทะระซาน

รูปแกะสลักแห่งวัดไทยุอิน นิกโกะ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...