ไดเซ กะมะ (Daisei Gama) ในเมืองมะชิโกะ เป็นทั้งสตูดิโอ เวอร์ช็อป (workshop) และร้านค้า (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

ร้านเซรามิค Daisei Gama ในมะชิโกะ

เซริมิคแบบมะชิดะแท้ และเผาด้วยเตาเผาโบราณ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ไดเซ กะมะ (Daisei Gama) ในเมืองมะชิโกะ เป็นทั้งสตูดิโอ เวอร์ช็อป (workshop) และร้านค้า เซรามิคของทีร้าน ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบมะชิดะดั้งเดิม ตั้งแต่การปั้นด้วยมือแบบเก่า การเคลือบสีน้ำตาลทอง หรือน้ำเคลือบกะกิ (kaki) น้ำเคลือบสีลูกพลับ ซึ่งเป็นการเคลือบสีเซรามิคแบบมะชิดะแท้ และเผาด้วยเตาโนะโบะริกะมะ (noborigama) ซึ่งเป็นเตาเผาขั้นบันไดแบบโบราณ แต่เนื่องจากเตาโนะโบะริกะมะ (noborigama) ดั้งเดิม ถูกทำลายลงโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2511 เตาเผาที่เห็นในปัจจุบันเป็นเตาเผาสร้างใหม่ แต่ยังคงเป็นแบบเก่าไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ทางร้านยังใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ไม่เปลี่ยนไปใช้แก๊สแบบสถานที่อื่นๆ ในมะชิโกะ ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...