ท่ามกลางมหานครแห่งแฟชั่นและความวุ่นวายแห่งเมืองที่ทันสมัย

รากเหง้าและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้รอให้คุณได้มาค้นพบที่นี่ "วัดเซ็นโซจิ"

NAWIN CHUMTHONG   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

หลายๆคนอาจจะมองหาสถานที่สักสถานที่หนึ่งที่จะทำให้เราได้มองเห็นและสัมผัสถึงความเป็นตัวตนของญี่ปุ่น วัดเซ็นโซจิแห่งนี้มีให้คุณครบทุกรูปแบบ วัดเซ็นโซจิหรือวัดอาซากุสะแห่งนี้เพียงแค่คุณก้าวเข้ามา สิ่งแรกที่คุณจะพบเห็นและตราตรึงจิตใจของคุณ นั้นก็คือซุ้มประตู "คามินาริมง" รูปแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ที่ตระหง่านอยู่ตรงหน้าพร้อมกับโคมแดงขนาดมหึมา แสดงให้คุณเห็นถึงความประณีตวิจิตของสถาปัตยกรรม ผ่านประตูเข้ามาคุณก็จะพบกับร้านค้าที่เรียงรายให้คุณได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก และเห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ จับจ่ายซื้อของของชาวญี่ปุ่น และเมื่อแวะซื้อของฝากเสร็จคุณก็จะเข้าสู่ตัววัดที่จะทำให้คุณเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของชาวญี่ปุ่นในการเข้าวัด เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา ของชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย และเมื่อคุณเดินไปอีกนิดคุณก็จะพบกับศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด นั้นก็คือ "ศาลเจ้าอาซากุสะ" มันจะทำให้คุณเห็นถึงความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างแต่รวมอยู่ด้วยกัน นอกจากนั้นเมื่อมองออกไปนอกวัดคุณยังจะสามารถมองเห็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งมหานครหลวงโตเกียว นั้นก็คือ "โตเกียวสกายทรี" หอคอยที่สูงที่สุดในโลก คุณจะสัมผัสและรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม นวัตกรรมทางด้านวิศกรรมและเทคโนโลยีอันล่ำสมัยแห่งมหานครแห่งนี้

ดังนั้นมันจะมีที่ไหนที่สามารถทำให้คุณได้เห็นและได้สัมผัสถึงความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา ขนบธนนมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สถาปัตยกรรมตามแบบฉบับญี่ปุ่นดั่งเดิม และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของชาวญี่ปุ่นได้มากมายขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่ที่นี่ "เซ็นโซจิ"

NAWIN CHUMTHONG

NAWIN CHUMTHONG @nawin.chumthong