เส้นทางหิน และ ถนนต้นซีดาร์ (ซูกิ-นามิกิ) บนภูเขาฮากุโระ (เครดิตรูปภาพ: Alena Eckelmann)

ถนนต้นซีดาร์เก่าแก่ของภูเขาฮากุโระ

เส้นทางหิน และ ถนนต้นซีดาร์ (ซูกิ-นามิกิ) บนภูเขาฮากุโระ (เครดิตรูปภาพ: Alena Eckelmann)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ลองนึกภาพดู ทางบันไดหิน 2,466 ขั้น ทอดขึ้นสู่​​ยอดสูงสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ผ่านป่าซีดาร์ที่เก่าแก่ นี่ไม่ได้เป็นการจัดฉากภาพยนต์ศิลปะการต่อสู้ของจีน แต่มันเป็นทัศนียภาพจริงๆที่คุณจะได้พบเห็นบนภูเขาฮากุโระ ที่เป็นหนึ่งในสามของเทือกเขาเดวะ หรือ เดวะซันซาน ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่น

เส้นทางหิน (อิชิ ดาน) นี้มีความยาว 1.8 กิโลเมตร พาดผ่านไปในป่าต้นซีดาร์ (Cryptomeria japonica) ที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า ซูกิ เส้นทางหินและถนนต้นซีดาร์นี้ สร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่ 17 ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาสร้างถึงสิบสามปี และต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์

เส้นทางอิชิ ดาน นี้ ไม่ได้แค่ถูกแต่งตั้งให้เป็นมรดกของชาติเท่านั้น ยังได้รับรางวัลสามดาวจากมิชลินเขียว คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2009

ผู้มาเยือนจะห็นคุณค่าของร่มเงาต้นไม้ อายุ 350-500 ปี ที่ตั้งตระหง่าน เมื่อปีนขึ้นไปตามขั้นบันได ในวันอากาศร้อนของฤดูร้อน

โชคดีที่ระหว่างกลางมีศาลาให้พัก มีเครื่องดื่มและขนมหวานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้บริการ ที่นี่เป็นที่ที่ดีมากสำหรับยืดแข้งยืดขา ดื่มน้ำ และ ชื่นชมวิวธรรมชาติรอบๆตัว

ที่ดีกว่านั้น คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการบรรลุผลสำเร็จ ที่มีชื่อของคุณพิมพ์อยู่อย่างพิถีพิถัน เป็นการยกย่อง "ขาที่แข็งแกร่งของคุณ" หากคุณเป็นชาวต่างชาติแล้ว คุณจะได้รับใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุไว้ว่าคุณได้ปีนขึ้นบันไดสวรรค์นี้โดยแท้จริง ถึงแม้ว่าคุณเพิ่งขึ้นมาได้ เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นเอง

มีทางที่สั้นและสะดวกในการขึ้นสู่ยอดเขาคือ โดยการนั่งรถบัส แต่การนั่งรถบัสตรงไปยังยอดเขาฮากุโระ หมายถึงว่าคุณจะพลาดโอกาสที่จะได้ชื่นชมเจดีย์ห้าชั้นสูง 29 เมตร (โกจู-โน-โตะ) ซึ่งเป็นมรดกของชาติ และมีค่าดาวมิชลิน 2 ดวง เจดีย์นี้สร้างขึ้นประมาณ 600 ปีที่ผ่านมา และกล่าวกันว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ที่น่าอัศจรรย์คือ ความรู้และทักษะในทางสถาปัตยกรรม "คอลัมน์กลางเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือน" (Center Column Vibration Control) ที่ใช้ในการสร้างเจดีย์ในหลายศตวรรษที่ผ่านนี้ ยังถูกใช้ในการสร้างโตเกียว สกายร์ ทรี (Tokyo Sky Tree) หอกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ และหอสังเกตการณ์ ใหม่ ของเมืองหลวงของญี่ปุ่น อีกด้วย ตั้งตระหง่านสูงถึง 634 เมตร

เจดีย์นี้ยังคงยืนยัดอยู่มามากกว่าครึ่งศตวรรษ เป็นข้อสนับสนุนในเทคโนโลยีนี้ หวังว่า โตเกียว สกายร์ ทรี จะอยู่ยืนยาวขนาดนั้นด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mount Haguro

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...