สะพานคินไท เป็นสะพาน 5 โค้ง ที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

สะพานคินไทแห่งเมืองอิวะคุนิ

หนึ่งในสะพานโบราณอันงดงามของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

สร้างในปีค.ศ. 1673 สะพานคินไท (Kintai) ตั้งอยู่ที่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (Nishiki) ตั้งอยู่ตรงคุ้งน้ำที่สวยที่สุด มีทัศนียภาพรอบๆที่สวย ทั้งภูเขา สายน้ำ และพรรณไม้น้อยใหญ่

สะพานคินไท เป็นสะพาน 5 โค้ง มีฐานที่สร้างด้วยหิน ส่วนที่เหลือเป็นไม้ทั้งหมด ไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียว สร้างด้วยฝีมือแบบโบราณของช่างญี่ปุ่น สวย ปราณีต สมกับชื่อ คินไท ที่แปลว่า แถบผ้าทอไหมทอง

สะพานคินไทนี้ ถูกทำลายโดยธรรมชาติ หลายครั้งหลายหน ครั้งล่าสุดคือ ในปี 2005 ไต้ฝุ่นนาบิ ได้ทำลายบางส่วนของสะพาน และทุกครั้งทุกหน สะพานคินไทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ ที่เดิม ตามแบบดั้งเดิม ใช้ไม้เหมือนเดิม อาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆมาเสริม เพื่อความมั่นใจว่า สะพานจะไม่ถูกทำลายอีก

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี จะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟไทไคขึ้นที่นี่ และเช่นเดียวกับงานเทศกาลทั่วไปในญี่ปุ่น ที่มีแผงขายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย มีโชว์กลองไทโกะ และการจุดดอกไม้ไฟเป็นระยะเวลา 90 นาที ตั้งแต่เวลา 8.00 -9:30 น.

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...