ทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน (เครดิตรูปภาพ: Celine Villeneuve)

ศาลเจ้า Fuji Sengen

จุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าสู่ภูเขาฟูจิ

ทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน (เครดิตรูปภาพ: Celine Villeneuve)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าสนซีดาห์คือ เซ็นเก็น จินจา (Sengen Jinja) ซึ่งมีชื่อเต็มๆ ว่า คิตะกุชิ ฮอนกุ ฟูจิ เซ็นเก็น จินจา (Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นอุทิศแด่เทพเจ้าแห่งภูเขาฟูจิ ที่มีชื่อเรียกว่า โคะโนะฮะนะสะคุยะ-ฮิเมะ (Konohanasakuya-hime)

ในปัจจุบันนี้คนที่เดินขึ้นภูเขาฟูจิส่วนใหญ่จะเริ่มต้นกันที่สถานีที่ห้า แต่ในสมัยก่อนนั้นผู้เดินแสวงบุญทั้งหลายจะเริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าเซ็นเก็นในฟูจิโยะชิดะ

คุณจะสัมผัสมนต์ขลังของสถานที่แห่งนี้ ในทันทีที่คุณมาถึงและเดินไปบนทางเดินที่เรียงรายด้วยโคมไฟหิน จนกระทั่งคุณมาถึงประตูโทริที่ยืนเด่นอย่างสง่างาม

ภายในบริเวณมีอาคารอยู่หลายหลัง และทุกหลังทาสีแดงเพลิง รวมทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธ์สูงใหญ่สามต้น ซึ่งแต่ละต้นมีอายุกว่า 1000 ปี

คุณสามารถชม มิโคะชิ ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารหลังหนึ่ง เป็นศาลเจ้าเคลื่ยนที่สำหรับเทพเจ้า หนึ่งในศาลเจ้าเคลื่อนที่นั้นแสดงภาพฟูจิซานที่มีสีแดงชาด

ทุกๆ ปี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม เซ็นเก็น จินจา จะมีงานเทศกาลที่มีชื่อเรียกว่า Yoshida no Himatsuri เป็นการขอบคุณเทพเจ้าคะโนะฮะนะสะคุยะ-ฮิเมะ จะมีการวางคบไฟสูงสามเมตร เรียงรายจากประตูทางเข้าศาลเจ้าไปจนถึงถนนสายหลักของฟูจิโยะชิดะ และเมื่อถึงเวลาจุดคบไฟทั้งหลาย เมืองทั้งเมืองสว่างไสวดูราวกับกองไฟที่สวยงดงาม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถเข้าถึงได้โดยรถเมล์จากสถานีฟูจิซานและสถานีคะวะกุชิโกะ (มุ่งหน้าไปยังยะมะนะคะโคะ)

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...