วิวคลาสสิก: เจดีย์ชุเระอิโตะและภูเขาฟูจิ (เครดิตรูปภาพ: Nicole Bauer)

เจดีย์ชุเระอิโตะ ที่ฟูจิโยะชิดะ

ทัศนีย์ภาพที่งดงามของภูเขาฟูจิและดอกซากุระ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เจดีย์ชุเระอิโตะ (Chureito) สร้างขึ้นในปี 1963 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ เจดีย์เป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอะระคุระ เซ็นเก็น (Arakura Sengen) ในฟูจิโยะชิดะ (Fujiyoshida) จากสถานีคะวะกุชิโกะ (Kawaguchiko) นั่งรถไฟสายฟูจิคิว (Fujikyu) ประมาณ10 นาที ลงที่สถานีชิโมะโยะชิดะ (Shimoyoshida) จากนั้นก็เดินอีก 10 นาทีก็จะถึงเจดีย์ชุเระอิโตะ เจดีย์เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการชมและถ่ายภาพภูเขาฟูจิ โดยเฉพาะในฤดูดอกซากุระ และฤดูฤดูใบไม้ร่วง คุณจะต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 400 ขั้นเพื่อไปที่เจดีย์และจุดชมวิวที่ดีที่สุด แต่ก็คุ้มค่าทุกทุกก้าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chureito Pagoda

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...