ศาลเจ้าอากิบะ

ศาลเจ้ามัตสึโดะ จินจะ

ตามหาคำอธิษฐานของเทพเจ้า

ศาลเจ้าอากิบะ
Nathee T   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ตลอดทั้งปีชาวญี่ปุ่นจะมาอธิษฐานขอพรจากเทพที่วัดและศาลเจ้า ช่วงปีใหม่นั้นเป็นฤกษ์ที่สำคัญเป็นพิเศษเพื่ออธิษฐานขอให้สมหวังตลอดทั้งปี

เดินมาไม่กี่นาทีจากสถานีมัตสุโดะก็จะเจอกับศาลเจ้าชินโตชื่อดังที่คอยปกปักรักษาประชาชนชาวมัตสึโดะ ที่นี่คือมัตสึโดะ จินจะ เป็นศาลเจ้สชินโ๖ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมัตสุโดะ ซึ่งความจริงแล้วชื่อเมืองมัตสึโดะก็มาจากศาลเจ้าแห่งนี้ ที่แต่เดิมรู้จักกันว่าเป็นสถานที่เฝ้ารอคอย (มัตสึโทโคโระหรือมาชิโดะ เป็นที่มาของคำว่ามัตสึโดะ)

มัตสึโดะ จินจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศแด่องค์ชายยามาโตะทาเครุผู้มีชื่อเสียง องค์ชายยามาโตะทาเครุเป็นบุตรของจักรพรรดิเคย์โกะแห่งราชวงศ์ยามาโตะ นับเป็นองค์จักรพรรดิลำดับที่ 12 แห่งญี่ปุ่นกล่าวกันว่าตอนที่องค์ชายยามาโตะทาเครุมายังญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก ก็ได้ตั้งค่ายพักในบริเวณเดียวกับที่จินจะนี้ถูกสร้างขึ้นในอีกหลายปีต่อมา

จินจะแห่งนี้ถูกบูรณะมาหลายครั้ง สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ. 1626 หลังจากที่โทคุงาวะ มิตสุคุนิผู้เป็นโชกุนลำดับสองได้ทำการบูรณะขึ้นมา หลังจากนั้นศาลเจ้าก็ถูกภัยธรรมชาติทำลายแต่ก็มีการสร้างขึ้นใหม่อีกเสมอ การบูรณะครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 1863 และในปี 1882 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมัตสึโดะ จินจะ

ที่ศาลเจ้า ทุกคนสามารถมาอธิษฐานขอให้บ้านปลอดภัย ขอให้ขับขี่ไร้อันตราย ขอให้ทำมาค้าขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย

ศาลเจ้านี้มีศาลเจ้าย่อยอีกจำนวนมาก ซึ่งอุทิศแด่องค์เทพต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพลังแห่งธรรมชาติ เช่นซุยจินจะคือศาลเจ้าวารี มีทางเข้าที่บูชาแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและไม่ให้มีเหตุจมน้ำเกิดขึ้น ทุก ๆ วันที่ 15 มิถุนายนจะมีพิธีกรรมพิเศษจัดขึ้นที่นี่เพื่อการนั้น

ศาลเจ้าอากิบะบูชาการควบคุมและป้องกันไฟ จะมีการจัดเทศกาลร่วมกับเหล่านักดับเพลิงทุกวันที่ 30 มิถุนายน

ตลอดทั้งปีก็มีการเฉลิมฉลองมากมายเกิดขึ้นที่นี่ อย่างเรไทไซในวันที่ 18 ตุลาคมคือพิธีใหญ่สำคัญที่สุดของศาลเจ้า ที่เทศกาลนี้ผู้คนจะมาอธิษฐานขอให้พืชออกดอกออกผลผลิตเยอะ ๆ และภาวนาให้วิญญาณของบรรพบุรุษด้วย เทศกาลกับพิธีกรรมอื่นก็มีฮัตสุโมเดะกับชิจิ โงะ ซัน

พิธีกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกห้าหรือหกปีครั้งคือชินโกไซ ที่จะมีคนเกือบ 800 ชีวิตมาเดินฉลองความสุขของทุกคนและสวดภาวนาแด่เทพเจ้า การเฉลิมฉลองจะเน้นที่สัญลักษณ์ทั้งสี่หรือชิจิน ได้แก่มังกรสีครามแห่งตะวันออก นกแดงเพลิงแห่งทิศใต้ พยัคฆ์ขาวแห่งทิศตะวันตก และเต่าดำแห่งทิศเหนือ

งานฉลองปีใหม่เป็นโอกาสอันดีในการลองสัมผัสและสนุกกับวัฒนธรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ สามารมาร่วมภาวนาเพื่อเริ่มต้นอย่างสดใสด้วยความช่วยเหลือของเพเจ้าไปจนตลอดทั้งปี

Nathee T

Nathee T @nathee.t