เทอเรซแต่ละเทอเรซสูงหนึ่งเมตร กว้างหนึ่งเมตร ยกขึ้นเป็นขั้นบันได (เครดิตรูปภาพ: Masayoshi Hirose)

เทอเรซสู่สวรรค์ ใน Ehime

หนึ่งใน 100 หมู่บ้านการเกษตรที่สวยงามของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ในเดือนธันวาคม 2011 ผมเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเทอเรซที่หันหน้าเข้าสู่ทะเล ในอุวะจิมะ (Uwajima) ภูมิภาคเอะฮิเมะ (Ehime)

หมู่บ้านเทอเรซ มิซุกะ-ยุระ (Mizuga-ura) ในเมืองอุวะจิมะ (Uwajima) ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันดี แต่วิวของภูเขาเทอเรซที่สูงเสียดฟ้า ราวกับว่าจะขึ้้นสู่สวรรค์ กับวิวทิวทัศน์ของทะเลอุวะ (Uwa) เป็นฉากหลังที่งดงาม ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 หมู่บ้านการเกษตรที่สวยงามของญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านมิซุกะ-ยุระ (ปากน้ำ) มีอยู่ว่า ในสมัยก่อนชาวบ้านที่นี่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทุกครั้งที่ผู้หญิงในหมู่บ้านที่แต่งงานไปอยู่ที่หมู่บ้านที่อื่นกลับมาเยี่ยมบ้าน พวกเธอจะต้องขนน้ำกลับมาที่บ้านด้วย เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ

ภูมิทัศน์ที่สวยงามนี้สร้างขึ้นเป็นเทอเรซขั้นบันได เป็นผลมาจากความพยายามของชาวบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ในการใช้พื้นที่ที่สูงชันและการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...