หนึ่งในบ้านหลังคาหญ้าซึ่งเป็นบ้านสองชั้นพร้อมด้วยห้องใต้หลังคา (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

Shirakawa-go ในวันหยุดสัปดาห์ทอง

ภาพความงามแห่งอดีตของชนบทญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ชิระคะวะโกะ (Shirakawago) ตั้งอยู่ไกลจากเมือง และนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมืองในชนบทแห่งนี้รอดพ้นจากความเจริญทันสมัยของศตวรรษที่ 20 บ้านหลังคาหญ้าเก่าแก่ของที่นี่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ และทุ่งนาก็ยังคงหว่านไถและเก็บเกี่ยว นี่หมายถึงมรดกโลกไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ หรีอแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัย ทำมาหากิน การแวะไปชมในช่วงวันหยุดสัปดาห์ทองนั้น เป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิ แต่ฉันก็พลาดฤดูดอกซากุระ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...