บริเวณที่นั่งของผู้ชมและเวทีแสดง (เครดิตรูปภาพ: Anne Lauenroth)

โรงละคร Konpira Grand Theatre ที่ Kotohira

โรงละครคาบูกิที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

โรงละคร Konpira Grand Theatre (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง Kanamaru-za) เป็นโรงละครคาบูกิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ตั้งอยู่ที่เมืองโคะโตะฮิระ (Kotohira) ในจังหวัดคะงะวะ บนเกาะชิโกะกุ โรงละครสร้างขึ้นในปี 1835 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของสมัยเอะโดะ

นอกเหนือจากการแสดงที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้ว โรงละคร Konpira Grand Theatre ได้เปิดให้เข้าชม โรงละครแห่งนี้แตกต่างจากละครสมัยใหม่คือ ยังคงรักษาที่นั่งเสื่อทาทามิแบบดั้งเดิม และฉากบนเวทีก็ยังใช้แรงคนหมุน

การเยี่ยมชมโรงละครแห่งนี้คุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่สนใจในโรงละครญี่ปุ่น และยังเป็นสามรถเข้าเยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียงคือศาลเจ้า Kotohira-gu รูปภาพเหล่านี้ถ่ายในช่วงฤดูร้อน 2015

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...