Photo: jc3211 / Unsplash

เบียวโดอิน[Byodoin]

สถาปัตยกรรมชิ้นเอกสมัยเฮอัน ใจกลางเกียวโต

Photo: jc3211 / Unsplash
Kasetsart Dechkul   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดเบียวโดอิน

ตั้งอยู่ในเมืองอุจิ จังหวัดเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 988 ในสมัยเฮอัน โดยขุนนางตระกูลฟูจิวาระ ชื่อ มิชานางะ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรม ครั้นถึงแก่กรรม โยริมิชิ บุตรชายได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดังกล่าวให้กลายเป็นวัดเพื่ออุทิศแด่พระพุทธเจ้าอมิตาภะแห่งนิกายโจโด พร้อมกับปรับปรุงให้อาคารแห่งนี้สวยงามราวกับวิมานในศาสนนิยาย เป็นประดุจดังสรวงสวรรค์อันแสนบริสุทธิ์ ณ ทิศตะวันตกที่องค์อมิตาภะประทับอยู่ ให้เป็นไปตามความฝันของจิตรกรจีนในราชวงศ์ถังได้วาดไว้ในถ้ำตุนหวง

วิหารหลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวัด มีลักษณะยื่นออกทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวา ปลายปีกแต่ละข้างเป็นอาคารขนาดย่อมคล้ายนกกางปีก ด้านหลังเป็นระเบียงทางเดินยาวดุจหางนกสำหรับเดินชมสวนประดับ ตัววิหารกลางใหญ่เป็นหลังคาหน้าจั่ว ที่มุมสันหลังคามีรูปนกฟินิกซ์ติดประดับ ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่า โฮโอโดะ[Hoodo]หรือวิหารนกฟินิกซ์ นกนี้ตามตำนานจีนเชื่อว่าเป็นนกวิเศษสำหรับตำแหน่งพระราชินีคู่กับมังกรขององค์จักรพรรดิ นกนี้ชำระล้างร่างกายด้วยการอาบไฟ จากลักษณะของสถาปัตยกรรมเบียวโดอินอันสวยงามราวกับสตรีที่งดงามสง่า เช่นนี้ จึงเรียกสถาปัตยกรรมลักษณะนี้ว่า ชินเด็น ซูกูริ

นอกจากความงามอันเกิดจากการวางตัววิหารอย่างได้สัดส่วนและองค์ประกอบอื่นๆอย่างลงตัวแล้ว ที่ตั้งของวิหารก็มีความเหมาะสมยิ่ง ด้านหน้าเป็นสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับปลูกบัว เงาของอาคารที่สะท้อนลงกับผืนน้ำ ทำให้ราวกับเกิดอาคารสองหลังลอยเด่นเป็นสง่าท่ามกลางความเขียวขจีของป่าที่อยู่โดยรอบ ทั้งอาคารล้วนเป็นแบบจีนทั้งหมด รวมถึงเสาที่ตั้งเรียงรายก็ทาด้วยสีแดง หลังคามุงกระเบื้องสีเขียว ภายในอาคารใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรปฎิมาพระอมิตาภะ ประทับนั่งบนดอกบัวในท่าธยานะมุทรา ตัวองค์พระอมิตาภะสร้างด้วยวิธีโยเซกิ หรือสลักไม้เป็นส่วนๆแล้วนำมาเชื่อมติดกัน คาดว่าเป็นฝีมือตกแต่งของสกุลช่างโจโช

ถ้าต้องการชมความงามของเบียวโดอินได้ชัดเจน สถาปนิกได้จัดสร้างอาคารขนาดย่อมอยู่ฝั่งตรงข้ามสำหรับนั่งชมโดยเฉพาะ จุดเด่นอยู่ที่ประตูใหญ่ เมื่อค่อยๆเปิดออก จะเห็นองค์พระอมิตาภะอย่างสลัวเลือนรางอยู่ภายใน

วัดแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1994 วัดดังกล่าวได้ถูกจำลองไว้ทีเกาะโออาฮู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน โดยยังคงความงดงามไว้ไม่แพ้วัดจริงซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นเลย

Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul