เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne

เทศกาล Chugen Mantoro

เมื่อโคมไฟหลายพันอันของศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ สว่างสไวท่ามกลางความมืดมิด

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ (Kasuga Taisha) แห่งเมืองนารา เวลา : กลาง สิงหาคม 2022
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ (Kasuga Taisha) แห่งเมืองนารา ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็นแหล่งรวมโคมไฟหินกว่าสองพันอัน โคมหินแต่ละอันนั้นมีอายุนับพันปี อิชิ-โดะโระ (Ishi-doro) หรือโคมไฟหิน เริ่มแพร่หลายเข้ามาในญี่ปุ่นจากประเทศจีนและเกาหลี ในศตวรรษที่ 6 ในตอนแรกโคมไฟหินใช้จุดเพื่อสักการะและอธิษฐานขอพรในวัดและศาลเจ้า ต่อมาได้นำมาใช้เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่รอบๆ วัดและศาลเจ้า โคมไฟหินของศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ เป็นโคมไฟหินประเภท ‘ทะชิ-กะตะ’ (Tachi-gata) คือแบบที่มีฐานหรือแท่น

โคมไฟหินประเภท ‘ทะชิ-กะตะ’ นี้ยังแบ่งย่อยอีกไปอีกหลายแบบ และหนึ่งในนั้นคือแบบ ‘คะสึกะ-โดะโระ’ (Kasuga-doro) ที่ได้ชื่อมาจากศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ นั่นเอง โคมไฟหินแบบ ‘คะสึกะ-โดะโระ’ เป็นโคมไฟหินที่มีฐานผอมและสูง ส่วนที่ใช้จุดไฟจะมีรูปทรงหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม และมีร่มหรือส่วนบนคล้ายเจดีย์ขนาดเล็ก นอกจากโคมไฟหินแล้ว ที่ศาลเจ้ายังมีโคมไฟแขวนอีก 1,000 กว่าอัน

ในแต่ละปีมีอยู่ 3 วัน ที่ค่อนข้างพิเศษ เป็นวันที่โคมไฟหินส่องแสง เจิดจ้า งดงาม เทศกาลโคมไฟ ที่มีขึ้นในวันที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเทศกาล Setsubun Mantoro และวันที่ 14-15 ของเดือนสิงหาคม คืองานเทศกาล Chugen Mantoro

เทศกาล Chugen Mantoro ไฟจะเริ่มจุดขึ้นในระหว่างเวลา 19:00 - 21:30

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...