ตุ๊กตาดินเผาฮินะชุดเล็ก ๆ ที่ที่อิมะริ (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

โชว์ตุ๊กตาฮินะที่อิมะริ

โชว์ตุ๊กตาดินเผาที่เตาเผาหลายแห่งในอิมะริ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ย่านเครื่องปั้นดินเผาโอะคะวะชิยะมะ (Okawachiyama) ในเขตชานเมืองอิมะริ ในภูมิภาคซะกะ (Saga) มีเตาเผาและโชว์รูมอยู่ถึงสามสิบกว่าแห่ง ในฤดูใบไม้ผลิร้านค้าหลายร้านได้ตั้งโชว์ตุ๊กตาฮินะ แต่ตุ๊กตาฮินะจะแตกต่างจากตุ๊กตาฮินะทั่วๆ ไป ที่ส่วนใหญ่จะแกะสลักจากไม้ หรือทำจากผ้า ตุ๊กตาเหล่านี้ทำขึ้นโดยช่างปั้นในท้องถิ่น ในสไตล์เครื่องปั้นดินเผาอิมะริ ที่มีชื่อเสียง

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...