ปราสาทฮิโกเนะตระหง่านเหนือแมกไม้ในฮอนมารุ (เครดิตรูปภาพ: Bryan Baier)

ปราสาทฮิโกเนะ

ปราสาทสมัยเอโดะของแท้และงดงามใกลกับเกียวโต

ปราสาทฮิโกเนะตระหง่านเหนือแมกไม้ในฮอนมารุ (เครดิตรูปภาพ: Bryan Baier)
Nathee T   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ปราสาทฮิโกเนะ ใกล้กับทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมแท้ 12 หลังที่เหลืออยู่ของญี่ปุ่น หอคอยปราสาทและกำแพงที่รายล้อมกับป้อมปืนทั้งหมดเป็นโครงสร้างเดิมหรือถูกตกแต่งใหม่ในสมัยเอโดะ ด้วยสาเหตุนี้ทั้งตัวปราสาทกับบริเวณของปราสาทจึงได้สถานะ "ทรัพย์สมบัติแห่งชาติ" และ "ทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรม" ตัวปราสาทฮิโกเนะตั้งอยู่บนยอดเขาซาวายามะโดยมีผู้ปกครองคือมิตสุนาริ อิชิดะ เขาได้เสียปราสาทแห่งนี้แก่กองกำลังของอิเอยาสุ โทคุงาว่าหลังจากพ่ายแพ้ในศึกเซกิฮาระ นาอุมาสะ อีอิกับแม่ทัพพันธมิตรของโทคุงาว่าที่คว้าชัยชนะในศึกเซกิฮาระได้แต่งตั้งผู้นำแห่งปราสาทคนใหม่ อีอิได้สั่งให้เคลื่อนย้ายปราสาทมายังตำแหน่งปัจจุบันเมื่อปี 1601 ปีต่อมาเขาถึงแก่กรรมแต่ว่าบุตรชายของขา นาโอะสุงุ ก็ได้มาสานต่อความประสงค์ และแม้จะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากโชกุนโทคุงาว่า ก็ใช้เวลาถึง 20 ปีจึงจะแล้วเสร็จ

พื้นที่ส่วนขยายของปราสาทฮิโกเนะนั้นรวมไปถึงแนวต้นสนรอบคูน้ำอิโระฮามัตสุ สวนเงนคิว-เอนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ ต้นไม้ สระน้ำ ทางเดิน สะพานและวิวอันสุดงดงามของหอคอยปราสาทฮิโกเนะกับเงนคิวเอนก็ติดอันดับสวนสวยที่สุดของประเทศ ห้องน้ำชาโฮโช-ไดที่สามารถมาสัมผัสพิธีชงชาพร้อมชมความงามของสวนได้ (ชาและของหวานญี่ปุ่นราคา 500 เยน) ป้อมปืนเทนบิน ยางุระ หนึ่งในสิ่งก่อสร้างสำหรับป้องกันปราสาทก่อนถึงหอคอยมาสามารถเข้ามาได้ผ่านทางสะพานไม้ที่ข้ามรอยแยกระหว่างสองกำแพงหินซึ่งคล้ายกับสะพานชักในปราสาทยุโรปยุคกลาง (สามารถทำลายทิ้งได้ในยามฉุกเฉิน) และหอคอยปราสาทฮิโกเนะด้วย ด้วยความสูงเพียงสามชั้นทำให้ปราสาทฮิโกเนะไม่ใหญ่มากและไม่มีโบราณวัตถุจัดแสดงด้านใน แต่โครงสร้างหน้าจั่วกับวิวทะเลสาบบิวะกับภูเขาโดยรอบนั้นก็ถือว่าแทนกันได้คุ้มค่า

หอคอยปราสาท พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสวนเงนคิว-เอนมีการเก็บค่าเข้าชมทั้งหมด และมีบัตรแบบเหมาทั้ง 3 ที่หรือแบบเลือก 2 ที่ แถวเข้าคิวยาวที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (และธรรมชาติเก่าแก่ทั่วบริเวณ) ทำให้ผมเลิกคิดที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์และไปสวนกับหอคอยปราสาทแทน ปราสาทฮิโกเนะเดินมาจากสถานีเจอาร์ฮิโกเนะเพียง 5 นาที รถไฟด่วนท้องถิ่นจากเกียวโตจะพาคุณมาถึงฮิโกเนะใน 50 นาที ราคาเที่ยวละ 1110 เยน แล้วจะรีรออะไรอยู่ล่ะ? ไปที่ปราสาทเลยสิ!

Nathee T

Nathee T @nathee.t