ล่องเรือลอดใต้ต้นหลิวและหมู่บ้านโบราณในฉากหลัง (Photo: go.biwako / CC BY-SA 2.0)

คลอง Hachiman-Bori

ล่องเรือผ่านกาลเวลาสู่สมัยเอโดะ

ล่องเรือลอดใต้ต้นหลิวและหมู่บ้านโบราณในฉากหลัง (Photo: go.biwako / CC BY-SA 2.0)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ไหลคดเคี้ยวผ่านเมืองโอมิฮะชิมัน (Omihachiman) ในจังหวัดชิกะคือ คลองฮะชิมัน โบะริ เรียงรายไปด้วยกำแพงหินโบราณสูงใหญ่ และสิ่งก่อสร้างของสมัยเอโดะ คลองขุดด้วยฝีมือมนุษย์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของพื้นที่นี้  เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเพื่อใช้เป็นการขนส่งระหว่างเมืองกับทะเลสาบบิวะ (Biwa) ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองการค้าที่เจริญเติบโตในสมัยเอโดะ ในปัจจุบันคลองแห่งนี้ได้รับกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม

ในสมัยโบราณ เมืองโอะมิฮะชิมันได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีพ่อค้าประสบความสำเร็จอยู่มากมาย มีร้านค้าและอาคารเก็บของเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงรายตามคลองฮะชิมัน โบะริ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจและมีเสน่ห์ พร้อมกับผู้คนในเมืองต่างช่วยกันอนุรักษ์มรดกของเมืองกันอย่างแข็งขัน ส่งผลให้เป็นเมืองที่ดึงดูดใจผู้คนที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอโดะโบราณ แถมยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับถ่ายทำภาพยนต์ของอุตสาหกรรมภาพยนต์อีกด้วย ภาพยนต์ Rurouni Kenshin ภาพยนต์ที่ดัดแปลงจากการ์ตูนมังงะโดย Nobuhiro Watsuki ก็มีบางฉากที่ถ่ายทำที่นี่ หลังจากการล่องเรือชมคลองฮะชิมัน โบะริ ก็ง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม

ส่วนกิจกรรมล่องเรือในคลองฮะชิมัน โบะริ ก็คงจะเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าฝนตก หรือแดดออก เรือท้องแบนแบบโบราณนี้จะนำนักท่องเที่ยวล่องผ่านสะพานหิน ผ่านอาคารเก็บของโบราณ ลอดใต้ต้นหลิว คนพายเรือในชุดแบบเก่า ช่วยเสริมให้บรรยากาศย้อนยุคยิ่งขึ้น และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี่เองที่ทำให้เมืองโอะมิฮะชิมันและคลองฮะชิมัน โบะริ คุ้มค่าแก่การมาชม ผู้คนที่มีจิตใจดีและร่วมใจร่วมแรงกันเก็บรักษาบ้านเมืองและมรดกของปู่ย่าตายายของตนนั้น มันสุดยอดจริงๆ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...