สะพานข้ามสระน้ำใกล้ๆ กับศาลา (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

สวนจีนโยะเม-เอ็น

สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพในอะโดะกะวะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

จังหวัดชิกะเต็มไปด้วยเซอร์ไพส์ ในคราวที่ฉันปั่นจักรยานออกไปเที่ยวชมทะคะชิมะ ฉันปั่นจักรยานไปแถวๆ ชอปปิ้งมอลล์เปิดใหม่ แล้วปั่นเลยไปหน่อยนึง ฉันพบกับศาลาที่สวยงามสีแดงตั้งอยู่กลางสระน้ำ รายล้อมด้วยกำแพงสีขาวที่มีมังกรสองตัวที่งดงามมากเกาะอยู่ สวนจีนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างเมืองยูยาว (Yuyao) ของจีน และเมืองอะโดะกะวะ (ในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทะคะชิมะ) ในประเทศญี่ปุ่น มันคุ้มค่ามากที่จะเดินออกจากถนนหลัก แล้วไปซอกแซกชมเมือง

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...