"สามลิงน้อย" คือ มีซะรุ (Mizaru) ลิงปิดตา ไม่ดูในสิ่งชั่วร้าย คิคะซะรุ (Kikazaru) ลิงปิดหู ไม่ฟังในสิ่งชั่วร้าย และ อิวะซะรุ (Iwazaru) ลิงปิดปาก ไม่พูดในสิ่งชั่วร้าย (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

นานาสัตว์แห่งศาลเจ้าโทะโชะกุ นิกโก

ลิง ช้าง ม้า และอื่นๆ อีกมากมาย

"สามลิงน้อย" คือ มีซะรุ (Mizaru) ลิงปิดตา ไม่ดูในสิ่งชั่วร้าย คิคะซะรุ (Kikazaru) ลิงปิดหู ไม่ฟังในสิ่งชั่วร้าย และ อิวะซะรุ (Iwazaru) ลิงปิดปาก ไม่พูดในสิ่งชั่วร้าย (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

สิงสาราสัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาประกอบในการสร้างสรรค์งานศิลป์มาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายประรำประรา สัตว์ตามความเชื่อของแต่ศาสนาหรือลัทธิต่างๆ หรือสัตว์ที่มีอยู่จริงๆ ที่ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) ศาลเจ้าที่นับว่ามีชื่อเสียงที่สุดในหมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมงานศิลปะอันเลอเลิศของประเทศญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยรูปสัตว์น้อยใหญ่ พร้อมทั้งดอกไม้ และพรรณไม้หลากหลายชนิด

งานศิลปะรูปสัตว์แห่งศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) ที่เรืองชื่อก้องโลก ก็ต้องยกให้ "สามลิงน้อย" ..มีซะรุ (Mizaru) ลิงปิดตา ไม่ดูในสิ่งชั่วร้าย คิคะซะรุ (Kikazaru) ลิงปิดหู ไม่ฟังในสิ่งชั่วร้าย และ อิวะซะรุ (Iwazaru) ลิงปิดปาก ไม่พูดในสิ่งชั่วร้าย รูปแกะสลักลิงสามตัวนี้ประดับอยู่บนโรงเก็บม้า อันเป็นที่อยู่ของม้าศักดิ์สิทธิ์ ม้าสีขาวบริสุทธ์ของขวัญจากประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากรูปแกะสลักลิงสามตัวแล้ว ที่ศาลเจ้ายังมีรูปแกะสลักที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น รูปช้างโซะโสะโนะโสะ (Sozonozo) หรือช้างในจินตนาการของจิตรกร จิตรกรเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ไม่เคยเห็นช้างมาก่อน และนี่ก็คือช้างในจินตนาการของเขา อีกมุมหนึ่งคุณจะพบกับรูปแกะสลักแมวนอนหลับ รูปกระต่ายกระโดด รูปเต่า รูปเป็ด นกนางแอ่น และนกอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนสัตว์ในเทพนิยายก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารต่างๆ ของศาลเจ้า และแน่นอนที่สุดจะต้องมีมังกร สิงโตสุนัขแบบญี่ปุ่น และตัว ซึตซึตกะ (Tsutsuga) กึ่งสุนัข กึ่งเสือ

อย่าพลาดชมสัตว์นานาชนิดเหล่านี้ หากคุณแวะไปชมสุดยอดศาลเจ้ามรดกโลกแห่งนิกโกะ

ศาลเจ้าเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...