เจดีย์ 5 ชั้น หนึ่งในโบราณสถานสำคัญที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (Nikko Toshogu Shrine) (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ

มรดกโลกญี่ปุ่น(UNESCO World Heritage Site)อันทรงคุณค่า

เจดีย์ 5 ชั้น หนึ่งในโบราณสถานสำคัญที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (Nikko Toshogu Shrine) (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)
Tada Ratchagit   - ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

สิ่งก่อสร้างในยุคโบราณอันทรงคุณค่ากว่า 103 รายการ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติอันสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรอบบริเวณนั้นถูกเสนอชื่อในนาม หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.1999

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko) นั้นประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญทางศาสนา 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ ศาลเจ้าในศาสนาชินโต 2 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าฟุตะระซาน (二荒山神社 – Futarasan Jinja) และ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (日光東照宮 Nikko Toshogu) แล้วก็วัดในพระพุทธศาสนาอีก 1 แห่ง ได้แก่ วัดรินโนจิ (輪王寺 Rinnoji) โดยสิ่งก่อสร้างโบราณอันทรงคุณค่ากว่า 103 รายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนั้นมี 9 รายการที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น สมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น (National Treasures of Japan) และอีก 94 รายการที่เหลือนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันสำคัญ (Important Cultural Properties) ของญี่ปุ่นอีกด้วย

สามศาสนสถาน

 1. ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (日光東照宮 – Nikko Toshogu) : ศาลเจ้าในศาสนาชินโตนี้ถือเป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศให้โชกุนผู้ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากแห่งญี่ปุ่นอย่างท่าน Ieyasu Tokugawa ผู้สถาปนารัฐบาลทหารในการปกครองเมืองเอโดะ (โตเกียว) และถือเป็นโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa อันยิ่งใหญ่ที่ปกครองญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 250 ปี ศาลเจ้านั้นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นที่ฝั่งร่างของ Ieyasu Tokugawa ด้วย โดยผู้ที่สร้างศาลเจ้านี้ก็คือ Tokugawa Hidetada บุตรชายผู้สืบต่อการเป็นโชกุนคนที่สองแห่งตระกูล Tokugawa นั่นเอง การสร้างศาลเจ้าโทโชกุนั้นมีการระดมช่างฝีมือกว่า 127,000 คน เพื่อมาสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในยุคนั้น สิ่งก่อสร้างอันประณีตที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นเห็นจะเป็น Yomeimon Gate ซึ่งวิจิตรไปด้วยงานแกะสลักมากกว่า 500 ชิ้นที่อยู่บนประตูแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักอีกหลายรูปซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก​
 2. ศาลเจ้าฟุตะระซาน (二荒山神社 – Futarasan Jinja) : ศาลเจ้าเก่าแก่ในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.767 ตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทโชกุกับสุสานไทยูอิง และวัดรินโน นอกจากนั้น สะพานชินเกียว (神橋 - Shinkyo Bridge) อันโด่งดังนี้ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอีกด้วย
 3. วัดรินโนจิ (輪王寺 Rinnoji) : เป็นวัดในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.766 โดยนักบวชโชโด ภาพในบริเวณนั้นมีอารามมากมายหลายหลังแต่หลังที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ Sanbutsudo (三仏堂) อารามไม้สีแดงอันตระหง่าน ภายในนั้นจัดแสดงพระพุทธรูปรวมไปถึงโบราณวัตถุอันล่ำค่ามากมายอีกด้วย

---------------------------------------------------------------

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko)

+ ที่ตั้ง : Nikko, Tochigi

+ เวลาให้บริการ (ยึดตามศาลเจ้านิโกะโทโชกุ) :

 • เม.ย.-ต.ค. > ทุกวัน 08.00-17.00 น.
 • พ.ย.-มี.ค. > ทุกวัน 08.00-16.00 น.

+ ค่าเข้าชมสำหรับศาลเจ้านิโกะโทโชกุ : ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป) ¥1,300 / เด็ก (ตั้งแต่มัธยมต้นลงมา) ¥450

 • หมายเหตุ : Treasure House และ Museum of Art ต้องเสียค่าเข้าชมเพิ่มเติม

+ ค่าเข้าชมสำหรับศาลเจ้าฟุตะระซาน : ไม่เสียค่าเข้าชม

+ ค่าเข้าชมสำหรับวัดรินโนจิ : มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมภายในอาคาร / โปรดสอบถามรายละเอียดที่บริเวณวัด หรือติดตามในเว็บไซต์

+ ติดต่อ :

 • เว็บไซต์การท่องเที่ยวนิกโกะ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองนิกโกะ (Nikko Tourism Association Inbound Committee) > www.nikko-japan.org
 • เว็บไซต์ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ : www.toshogu.jp
 • เว็บไซต์ศาลเจ้าฟุตะระซาน : www.futarasan.jp
 • เว็บไซต์วัดรินโนจิ : rinnoji.or.jp

+ วิธีเดินทาง :

จากโตเกียวมายังนิกโกะ

 • > Tobu Railways : จากสถานี Tobu-Asakusa หรือ Tokyo Skytree นั่งรถไฟสาย Tobu Skytree Line (ซึ่งจะวิ่งเชื่อม Tobu Nikko Line โดยอัตโนมัติ) ไปลงสถานี Tobu-Nikko
 • หมายเหตุ : หากจะนั่งรถไฟจากโตเกียวไปนิกโกะเวลาขึ้นรถไฟให้สังเกตุขบวนให้ดี โดยผู้ที่จะต้องการไปสถานีปลายทาง Tobu-Nikko นั้น จะต้องขึ้นตู้รถไฟที่ 4-5 เท่านั้น เพราะเมื่อถึงสถานี Shimo-Imaichi ตู้ที่ 1-3 จะแยกขบวนเพื่อวิ่งต่อไปยัง Shin-Fujiwara ในสาย Tobu Kinugawa Line และขบวนที่ 4-5 จะวิ่งเข้าไปยังสถานี Tobu-Nikko / แต่อย่างไรทาง Tobu ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยแนะนำตอนเข้าสู่ชานชาลาอยู่แล้ว หรือดูที่สติ๊กเกอร์ที่พื้นบริเวณจะขึ้นรถไฟ จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ชัดเจน

จากนิกโกะมายังหมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ

 • Local Bus : นั่งรถเมลล์สาย World Heritage Bus รถจะผ่านทุกสถานที่ (ซึ่งแต่ละสถานที่จะอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน)
Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอ...