คะมิจินโกะ และอาคารเก็บของอีกสองหลัง ซึ่งรวมกันเรียกว่า ซานจิโกะ แปลว่า อาคารเก็บของในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (เครดิตรูปภาพ: Steve Morton)

ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งนิ้กโกะ

อาคารที่แกะสลักอย่างวิจิตรตระการตา

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

Notice

Toshogu Shrine has been undergoing a wide-ranging renovation program since 2007 and is expected to last until March 2024. Works are gradual and isolated to avoid disruption, so it is likely the impact of any visit is minimal.

Latest on ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งนิ้กโกะ

มันเป็นการอยากที่ไปถึงนิ้กโกะ แล้วไม่แวะชมอย่างน้อยหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก และนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผม เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรของศาลเจ้าโทะโชะกุ มันทำให้ผมตัดสินใจยอมเสียเงินค่าผ่านประตูแพๆ 1300 เยน

สร้างขึ้นอุทิศแด่ Ieyasu Tokugawa (ต้นตระกูลโชกุนโทะกุกะวะ) ในปี 1617 ศาลเจ้าโทะโชะกุได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 1999

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งนิ้กโกะ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...