ในระหว่างงานเทศกาลทั้งสองคืน บริเวณศาลเจ้าโทะเคะอิ จินจา เต็มไปด้วยผู้คนและมีชีวิตชีวามาก (เครดิตรูปภาพ: Virginia González)

เทศกาลทะนะเบะ 2024

เพลิดเพลินไปกับนิทานชาวบ้านในทะนะเบะในช่วงคืนฤดูร้อน

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Tokei-jinja Shrine เวลา : ปลาย กรกฎาคม 2024
หมายเหตุ: วันที่จัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน เพจนี้จะอัพเดทอีกครั้งเมื่อวันที่จัดงานอย่างเป็นทางการประกาศจากผู้จัดงาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของกิจกรรมนี้

งานเทศกาลทะนะเบะมีขึ้นทุกๆ ฤดูร้อนในเมืองทะนะเบะ ในวันที่ 24 และ 25 จะมีขบวนพาเรดที่มีชื่อเรียกว่า Mikoshi-togyo เริ่มขึ้นในช่วงเช้าจากในเมืองไปสิ้นสุดลงที่ท่าเรือเอะกะวะ ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม รอบๆ บริเวณศาลเจ้าโทะเคะอิ จินจา (Tokei Jinja) ใกล้ๆ กับแหล่งการค้า จะเต็มไปด้วยแผงลอยขายอาหารและของเล่น ในวันที่ 25 ในบริเวณนี้จะมีการทำพิธี Omiya-iri เป็นพิธีกรรมแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลเด็กๆ ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวชมงานในชุดกิโมโนสำหรับฤดูร้อน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...