เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ 2024

งานฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึริ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที
สถานที่จัดงาน : Fuji Motosuko Resort เวลา : 13 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2024, 08:00 - 17:00

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri) งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระ หรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 1 มิถุนายน ที่ทะเลสาบโมะโตะซุโกะ (Motosuko) หนึ่งในทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิ (Fuji Five Lake) หรือฟูจิโกะโคะ (Fujigoko)

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...